Elektrotechnika

Przyczyny wprowadzania alternatywnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej

Rozważania na temat alternatywnych rozwiązań w wytwarzaniu energii elektrycznej zapoczątkował kryzys energetyczny z początku lat 70-tych. lat ubiegłego wieku, po czym USA i inne kraje rozwinięte zaczęły szukać alternatywnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej.

W obecnym czasie parcie na alternatywne (nietradycyjne) źródła energii elektrycznej wynika głównie z powodów:

– Światowe zużycie energii elektrycznej rośnie,

– Zmiany klimatyczne z bardziej ekstremalną pogodą,

– Zmniejszające się zasoby paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny),

– Wraz z rosnącą presją na zasoby kopalne, rośnie potencjał działań wojennych,

– budowa elektrowni cieplnych powoduje wzrost emisji gazów cieplarnianych,

– budowa dużych elektrowni wodnych znacząco zakłóca rodzimy ekosystem,

Dowcipy o zwierzętach

– Przyszłość energetyki jądrowej jest niepewna ze względu na nierozwiązane problemy związane z przechowywaniem i postępowaniem z odpadami jądrowymi oraz zagrożenie wypadkiem ekologicznym.

Ponieważ Unia Europejska jest uzależniona od importu pierwotnych źródeł energii, kraje Unii Europejskiej przyjęły regulację, aby od 2010 roku 20% energii elektrycznej wytwarzać z alternatywnych (nietradycyjnych) źródeł (słońce, wiatr, biomasa, geotermia, małe hydro i ocean).

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button