Elektrotechnika

Błędy w pomiarach wielkości elektrycznych

Rozkład błędów z punktu widzenia pomiarów 

Wartość mierzona w pomiarach wielkości elektrycznych jest większa lub mniejsza od wartości rzeczywistej, mówimy wtedy o błędach pomiaru. Według sposobu występowania można je podzielić na:

– konsekwentne błędy,

– błędy losowe,

– błędy.

Błędy konsekwentne

– wynikają najczęściej z niedoskonałości i niedokładności przyrządów pomiarowych lub niedokładności zastosowanej metody pomiarowej. Dotyczy to błędów spowodowanych np. stały wpływ otoczenia, zgięcie ręki, nieprawidłowe ustawienie zera itp.

Błędy losowe

– powstają tylko sporadycznie z przyczyn przypadkowych. Ich przyczyną są np. nagłe zmiany temperatury, wilgotności powietrza, wpływ obcych pól magnetycznych na przyrząd pomiarowy itp. Nie wynikają one z żadnej prawidłowości, nie można wykluczyć ich wpływu na pomiar. Ich wpływu można uniknąć poprzez przestrzeganie prawidłowych warunków pomiaru lub zmniejszyć ich wpływ poprzez wielokrotne powtarzanie pomiaru.

Błędy

– są spowodowane nieuwagą osoby dokonującej pomiaru, nieprawidłową procedurą pomiarową, nieprawidłowym odczytem na skali przyrządu, nieprawidłowym zapisem itp. Pomiary, które mają duże błędy spowodowane błędem, muszą być wykluczone i pominięte.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button