Elektrotechnika

Przewody ruchome – elektrotechnika

Poruszanie się prowadzi elektrotechnikę , zastosowania , dystrybucję , nauczanie . Doprowadzenia ruchome służą do podłączenia ruchomych, przenośnych i ruchomych urządzeń elektrycznych do stałego systemu dystrybucji energii. Ruchome wloty dzielą się na:

Ruchoma dystrybucja podajników 

1. przewod owy – na jednym końcu zakończony widełkami, na drugim końcu podłączony twardo do zacisków urządzeń elektrycznych,

2. rozłączny – wyposażony we wtyczkę na jednym końcu i gniazdo na drugim końcu, które podłącza się do gniazda elektrycznego urządzenia,

3. przedłużka – z jednej strony mają widełki, z drugiej ruchome gniazdo.

Przewody ruchome dla urządzeń elektrycznych klasy ochronnej I muszą zawsze posiadać przewód ochronny. Przewód ochronny musi być podłączony na obu końcach do styku ochronnego wtyczki, gniazda lub zacisku ochronnego urządzenia elektrycznego.

Przewód ruchomy bez przewodu ochronnego może być stosowany wyłącznie jako przewód rozłączny dla urządzeń elektrycznych klasy ochronności II, z zastosowaniem płaskich widełek bez styku ochronnego, które stanowią integralną część przewodu ruchomego.

Przedłużacz musi mieć zawsze przewód ochronny podłączony na jednym końcu do styku ochronnego wtyczki, na drugim końcu do styku ochronnego gniazda ruchomego. Niedopuszczalne jest stosowanie dwużyłowego przedłużacza.

Jak zapobiegać wypadaniu włosów u mężczyzn

Sznury przewodów ruchomych powinny znajdować się w miejscu połączenia:

– zabezpieczone przed przemieszczaniem się i wyrywaniem, Ruchome przewody

– zabezpieczone przed zwarciem żył,

– przewody sznura powinny być połączone z zaciskami łączącymi w taki sposób, aby odciążyć połączenia od naprężeń mechanicznych,

– przełącznik sznurkowy może być podłączony do ruchomego wlotu

– całkowita długość ruchomego wlotu nie może przekraczać 50 m, Ruchome wloty

– do użytku domowego, maksymalna długość przedłużacza wynosi 5 m przy przekroju żyły 1 mm2 Cu i prądzie znamionowym 10 A.

dla gospodarstw domowych maksymalna długość ruchomego przewodu przedłużającego wynosi 5 m o przekroju żyły 1 mm2 Cu i prądzie znamionowym 10 A.

Do ruchomego wlotu można podłączyć wyłącznik sznurkowy. Musi być jednak odpowiednio zwymiarowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody ruchome dla elementów elektrycznych klasy ochronności II i III powinny być wykonane jako integralnie połączone z widłami, a na drugim końcu trwale połączone z zaciskami elementu elektrycznego. Przewody te nie posiadają przewodu ochronnego.

Do jednego widelca można podłączyć tylko jeden ruchomy przewód.

Zalecane długości wlotów ruchomych:

1,5; 2; 2,5; 3; 5; 10; 16; 25; 32; 50 m.

zalecane długości przewodów:

2,5; 5; 10; 16; 25; 32; 50 m.

Przewody ruchome łączone są z rozdziałem stałym z linii przewodowych tylko za pomocą połączeń gniazdowych. Tylko w szczególnych przypadkach (miejsce stałe) mogą być podłączone do stałego okablowania bez gniazda (gniazdo w puszce, wyłącznik).

Podłączenie gniazda jednofazowego w systemach TN-C i TN-S

Całkowita długość ruchomego podajnika nie może przekraczać 50 m. Jeśli wyjątkowo konieczne jest ustawienie ruchomego przewodu dłuższego niż 50 m, podłączane urządzenie musi być zabezpieczone w taki sposób, aby zapobiec porażeniu prądem.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button