Elektrotechnika

Indukcja elektromagnetyczna, indukcyjność własna i wzajemna

Indukcja elektromagnetyczna, indukcyjność własna i wzajemna:

  • Przepływ prądu elektrycznego przez przewodnik (cewkę) powoduje powstanie w jego otoczeniu pola magnetycznego. Indukcja elektromagnetyczna jest zjawiskiem przeciwnym. Czyli w wyniku działania pola magnetycznego powstaje pole elektryczne, zwane. napięcie indukowane i prąd indukowany. Każda zmiana strumienia magnetycznego (pola magnetycznego) sprzężonego przez przewodnik (cewkę) powoduje powstanie w nim napięcia indukowanego, które w obwodzie zamkniętym powoduje powstanie prądu indukowanego.

Może powstać indukowane napięcie i indukowany prąd na skutek działania pola magnetycznego:

(a) wzajemny ruch przewodnika i pola magnetycznego:

  •  poprzez przemieszczanie sterownika w nieruchomym polu magnetycznym,
  • przez ruch pola magnetycznego w nieruchomym przewodniku,

(b) gdy przewodnik i pole magnetyczne są w stanie spoczynku względem siebie:

  •  w tworzeniu pola magnetycznego,
  • przy ustaniu pola magnetycznego,
  • gdy pole magnetyczne jest osłabione lub wzmocnione,
  • przy zmianie orientacji pola magnetycznego.

c) zmiany w czasie prądu płynącego przez przewodnik (cewkę), czyli zmiany zmiennej własnej

pole magnetyczne – indukcyjność własna,
Nic nowego na zachodzie

(d) w przypadku dwóch lub więcej cewek, których pola magnetyczne wpływają na siebie, gdy przejście

prąd przez jedną cewkę, powstały strumień magnetyczny oddziałuje również na drugą cewkę, na której indukuje napięcie -.

indukcyjność wzajemna.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button