Elektrotechnika

Routery

Prostowniki , Prostowniki sterowane i niesterowane , Zasada działania, Prostownik mostkowy (Graetz), Prostownik dwudrogowy

Prostownik jednokierunkowy:

Prostownik jednokierunkowy Prostowniki

Dioda przepuszcza tylko dodatnie półfalówki napięcia sinusoidalnego AC. Prąd przechodzi do obciążenia tylko wtedy, gdy na anodzie jest dodatnie półnapięcie AC – dioda jest w kierunku bezpośrednim. Prąd może płynąć tylko jedną drogą do obciążenia – dlatego prostownik nazywa się jednokierunkowym.

PRZEJŚCIE PN – Schemat, wyjaśnienie, wnioski z doświadczeń 

Prostownik dwudrożny:

prostownik dwudrożny Prostowniki

Prostownik dwukierunkowy składa się zasadniczo z dwóch prostowników prądu stałego, z których jeden pracuje podczas dodatniej półfali, a drugi podczas ujemnej półfali napięcia wejściowego AC. Transformator sieciowy ma uzwojenie wtórne z wyjętym środkiem, aby reprezentować ujemny biegun źródła.

Napięcia U2 i U2´ są przesunięte względem siebie o 1800. Prąd przepływa na przemian przez diody D1 i D2. W czasie , gdy na diodzie D1 występuje dodatnie półnapięcie U2, dioda D2 jest zamknięta. Prąd przepływa przez diodę D2 w drugiej połowie okresu i wtedy dioda D1 jest zamknięta. Zatem prąd jest przekazywany do obciążenia w obu półokresach.

Prostownik mostkowy (Graetz) Prostowniki

Jest to prostownik dwukierunkowy, którego zaletą jest zastosowanie prostszego transformatora (brak konieczności stosowania środkowego bolca uzwojenia wtórnego), ale konieczne jest zastosowanie czterech diod prostowniczych.

mostek prostowniczy

Zasada działania 

Przy dodatnim półnapięciu wtórnym U2 znajdują się przewodzące diody D1 i D3 . Prąd płynie przez obwód dioda D1 – obciążenie Rz – dioda D3. Przy ujemnej półfalówce znajdują się przewodzące diody D2 i D4. Prąd płynie przez obwód dioda D2 – obciążenie Rz – dioda D4. Ponownie na obciążeniu generowane jest napięcie impulsowe o częstotliwości dwukrotnie wyższej od częstotliwości sieciowej.

Łysienie i jak mu przeciwdziałać , Wypadanie włosów u mężczyzn

Przebiegi czasowe napięcia i prądu są takie same jak w konwencjonalnym prostowniku dwukierunkowym. Podłączenie kondensatora C stwarza warunki podobne do tych, jakie panują w klasycznym prostowniku dwudrożnym.

Prostowniki sterowane i niesterowane

Prostowniki są najczęściej stosowanymi przetwornikami półprzewodnikowymi. Znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebujemy źródła napięcia stałego, które jest zasilane napięciem zmiennym. Zastosowanie prostowników jest bardzo szerokie np. zasilacze do elektrolizy, zasilacze do napędów trakcyjnych, zasilacze do uzwojeń wzbudzających maszyn synchronicznych prądu stałego i , spawanie … Prostowniki te mogą prostować prąd do kilkuset kA, o mocy do kilkudziesięciu MW. W zależności od tego, czy prostownik nie pozwala, czy pozwala na sterowanie napięciem wyjściowym, dzielą się one na niekontrolowane i kontrolowane.

Prostownik niesterowany nie pozwala na kontrolę wyjściowego napięcia wyprostowanego na samym elemencie prostownika (krzemowa dioda półprzewodnikowa). Istnieje stała zależność konwersji pomiędzy wartością wejściowego napięcia AC a wyjściowym napięciem DC. Jeśli chcemy zmienić napięcie na wyjściu prostownika, musimy zmienić wejściowe napięcie przemienne przed prostowaniem.

Prostownik sterowany umożliwia sterowanie wyprostowanym napięciem wyjściowym w pewnym zakresie, bezpośrednio na elemencie prostowniczym (tyrystorze).

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button