Elektrotechnika

Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej dystrybucja

 

Dystrybucja energii elektrycznej (Transmisja dystrybucji energii elektrycznej)

Wytworzona energia elektryczna musi zostać doprowadzona ze źródła (elektrowni) do odbiorcy (zakładu, gospodarstwa domowego…). Do tego celu wykorzystywana jest sieć energetyczna.

Sieć elektro energetyczna to zespół połączonych ze sobą przewodowo stacji elektroenergetycznych, linii zewnętrznych i kablowych służących do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej.

Przesyłanie energii elektrycznej to przekazywanie (transport) energii elektrycznej z elektrowni do miejsca jej zużycia.

Dystrybucja energii elektrycznej to przesyłanie energii elektrycznej w obszarze jej zużycia.

Przesyłanie energii elektrycznej : Sieć elektroenergetyczna powinna spełniać następujące warunki:

– muszą być niezawodne z punktu widzenia przekazywania wymaganej mocy na daną odległość,

– Musi być bezpieczny z punktu widzenia urazów i ognia,

– muszą być opłacalne, tzn. koszty budowy i eksploatacji powinny być jak najniższe,

– spadek napięcia nie powinien przekraczać zalecanej wartości.

Przesył energii elektrycznej : Zgodnie z przeznaczeniem, sieć elektroenergetyczną dzielimy na:

– przekazywanie

– dystrybucji.

Sieć (system) przesyłowa – służy do przesyłania energii elektrycznej z punktu wytwarzania do okolic punktu poboru, do spółek dystrybucyjnych oraz do zasilania dużych odbiorców. Linie przesyłowe służą do łączenia się z innymi systemami elektroenergetycznymi w celu eksportu, importu i tranzytu energii elektrycznej. Służy do przesyłania dużej mocy na duże odległości. Napięcie stosowane do przesyłu to 220 kV, 400 kV lub wyższe.

14 dowodów na to, że praca elektryka nie jest łatwa

Sieć (system) dystrybucyjna – służy do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców na pewnym ograniczonym obszarze.

Sieć dystrybucyjna dzieli się na:

(a) Sieć dystrybucji

– służy do dystrybucji energii elektrycznej z węzłów energetycznych (stacji transformatorowych) bezpośrednio do punktów poboru (miasta, gminy, zakłady). Służy on do objęcia obszaru województwa. Stosowane napięcie to 110 kV – vvn lub 22 kV – vn.

(b) Podstawowa sieć dystrybucji

– służy do zasilania w przemyśle, stosuje się wysokie napięcie 6kV, 10kV.

(c) Wtórna sieć dystrybucji

– służy do zasilania mniejszych zakładów i biurowców w przemyśle, zasilania małych odbiorców w miejscowościach. Stosowane jest napięcie 230/400 V LV.

Wypadanie włosów? Jedz te 9 pokarmów, aby zapobiec wypadaniu włosów

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button