Elektrotechnika

Konserwacja maszyn i aparatów elektrycznych

Organizacja utrzymania ruchu

Konserwacja maszyn i aparatów elektrycznych to regularna pielęgnacja maszyn elektrycznych, aparatów i urządzeń, która spowalnia postęp ich fizycznego zużycia oraz zapobiega powstawaniu awarii. Podstawowym zadaniem konserwacji maszyn elektrycznych i urządzeń jest zapewnienie ich działania w całym okresie eksploatacji, tj. od uruchomienia do likwidacji. Konserwacja maszyn elektrycznych i aparatów obejmuje wszelkiego rodzaju przeglądy, testy i naprawy.

Rzeczywista konserwacja maszyn i aparatów elektrycznych oraz sposób jej przeprowadzania zależy od konkretnego rodzaju maszyny lub aparatu elektrycznego i jego działania. Niektóre prace i zadania konserwacyjne są wykonywane przez operatorów (czyszczenie, sprzątanie, smarowanie, …), inne prace, takie jak inspekcje i testy, są wykonywane przez wykwalifikowany personel konserwacyjny.

Konserwacja elektryczna prowadzona jest w synergii z innymi zawodami, w szczególności z konserwacją mechaniczną i budowlaną oraz z konserwacją aparatury pomiarowej i kontrolnej. O znaczeniu i jednocześnie trudności konserwacji elektrycznej decyduje fakt, że maszyny i aparaty elektryczne są reprezentowane we wszystkich gałęziach i obszarach sfery produkcyjnej i nieprodukcyjnej.

Maszyny elektryczne i aparaty są albo częścią oddzielnych instalacji elektrycznych przeznaczonych do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej (elektrownie, transformatory, linie napowietrzne ….), albo są częścią innych instalacji, czyli należą do dziedziny użytkowania energii elektrycznej.

Konserwacja może być zarządzana:

– scentralizowany,

– zdecentralizowany,

– poprzez połączenie poprzednich metod.

Ze względu na różnorodność sprzętu elektrycznego oraz fakt, że sprzęt elektryczny jest reprezentowany we wszystkich obszarach sfery produkcyjnej i nieprodukcyjnej, nie jest możliwe opracowanie jednego modelu i systemu zarządzania utrzymaniem ruchu. Zasady organizacji i zarządzania utrzymaniem ruchu są dostosowane do specyficznych warunków poszczególnych firm, zakładów i organizacji .

Konkretna konserwacja jest zorganizowana w zależności od tego, czy jest to konserwacja zapobiegawcza, tj. prace konserwacyjne na sprzęcie elektrycznym, w którym nie wystąpiła jeszcze usterka, czy interwencja w celu usunięcia usterki, która już wystąpiła. Praca konserwatora skupia się na zapobieganiu awariom maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych poprzez stosowanie konserwacji zapobiegawczej. Ale nie można bagatelizować drugiego elementu konserwacji, który dotyczy eliminacji i wykrywania przyczyn niesprawności powstających podczas pracy aparatów elektromaszynowych i urządzeń.

Konserwacja zapobiegawcza – konserwacja maszyn elektrycznych 

Podstawowym narzędziem zarządzania prewencyjnego utrzymaniem ruchu są plany utrzymania ruchu, które dzielą się na dwa aspekty:

1) zgodnie z okresem obowiązywania planów,

2. zgodnie z zakresem naprawy.

Według okresu ważności uznajemy następujące plany konserwacji:

a) Plan długoterminowy (10-20 lat) – plan koncepcyjny wynikający z planów rozwoju organizacji, dotyczy organizacji zarządzania i zapewnienia zdolności do utrzymania. Tworzenie warunków do zaopatrzenia w materiały i części zamienne, wyposażenie stanowisk pracy konserwatora.

(b) Plan średnioterminowy (5-letni) – oparty na koncepcji utrzymania długoterminowego oraz zamierzeniach produkcyjnych, zawiera wybrane naprawy planowe oraz dla ciągłej eksploatacji, plany przestojów na naprawy.

c) Plan krótkoterminowy (roczny) – jest to podstawowy plan konserwacji, oparty na planie średnioterminowym, respektuje rzeczywisty stan techniczny maszyn elektrycznych. Przyrządy i urządzenia, jest bezpośrednio związany z planem produkcji, zawiera plany remontów pośrednich i ogólnych oraz plany przestojów na remonty.

d) Plan operacyjny (kwartalny, miesięczny) – udoskonalenie rocznego planu utrzymania jest przetwarzane w postaci kwartalnych lub miesięcznych planów utrzymania. Uwzględniają one specyficzne potrzeby produkcyjne w danym okresie oraz naprawy, które są potrzebne w ciągu roku. Plany te są zarządzane bezpośrednio przez pracowników obsługi technicznej.

W zależności od zakresu napraw, uznajemy następujące plany konserwacji:

(a) plany remontów,

(b) średnie plany naprawcze,

(c) plany naprawcze dotyczące przestojów.

Naprawy ogólne GO – Konserwacja maszyn elektrycznych 

Remonty przeprowadzane są zgodnie z planem remontowym. Stanowią one początek i koniec cyklu naprawczego. Na stronie  jakie inne prace konserwatorskie (BO, SO) są wykonywane. Są one przeprowadzane w specjalnych warsztatach naprawczych. Mają one inny charakter niż pozostałe naprawy. Po remoncie musi mieć maszynę elektryczną. Urządzenie lub sprzęt co najmniej o pierwotnej wydajności i parametrach.

Maszyny elektryczne wirujące

Podczas remontu maszyny, aparaty lub urządzenia elektryczne mogą być modernizowane . Ewentualnie uzupełnione o nowe technologie lub dodatkowe wyposażenie. Remonty przeprowadzane są przez wyspecjalizowanych konserwatorów.

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o łysieniu typu męskiego

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button