Elektrotechnika

Łańcuch transmisji radiowej

Łańcuch transmisji radiowej , Nadajniki radiowe , Modulacja częstotliwości (FM) .Modulacja amplitudy (AM) .Łańcuch transmisji radiowej wszystkie

Łańcuch transmisji radiowej

Radio jest dźwiękowym środkiem masowej komunikacji. Jest to urządzenie telekomunikacyjne służące do jednokierunkowego przesyłania dźwięku na odległość. Obcy termin „radio” został również udomowiony w języku słowackim.

łańcuch transmisji radiowej

          B – exciter vf. fale (oscylator)                                                                 VFZ – vf. wzmacniacz

         M – modulator                                                                                     D – demodulator

         RS – centrum radiowe                                                                    NFZ – nf. wzmacniacz

                                                                                                VZ – vf. wzmacniacz (moc)

Zazwyczaj jako medium transmisyjne wykorzystywane są fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, ale stosuje się również linie metalowe (radio over wire). Od niedawna radio rozpowszechniane jest również za pomocą internetu oraz z przekazów z satelitów.

DC i AC

Nadajniki radiowe – łańcuch transmisyjny

Przekazywany dźwięk jest przekształcany na częstotliwości elektryczne o niskiej częstotliwości. Sygnał ten, ze względu na niskie częstotliwości, nie jest w stanie rozchodzić się na duże odległości za pomocą fal elektromagnetycznych, dlatego jest on modulowany do częstotliwości wyższych, które następnie są zamieniane na fale elektromagnetyczne przez nadajniki w , które posiadają mnożniki częstotliwości.

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o łysieniu typu męskiego

Stosowane są dwa podstawowe rodzaje modulacji:

Frequency (FM), gdzie częstotliwość fali nośnej zmienia się w niewielkim zakresie w zależności od sygnału niskiej częstotliwości (LFV).

Amplituda (AM), w którym amplituda (DS, KV, SV) zmienia się w zależności od transmitowanego sygnału o niskiej częstotliwości.

Mnożnik częstotliwości:

Stosuje się je w celu uzyskania wyższych częstotliwości, gdzie trudno jest stworzyć oscylator oscylujący z wymaganą częstotliwością lub w urządzeniach wykorzystujących sygnały wieloczęstotliwościowe. Częstotliwość wyjściowa mnożnika jest całkowitą wielokrotnością częstotliwości wejściowej. W praktyce najczęściej stosuje się dublery i triplery częstotliwości, czyli mnożniki czwartego i piątego rzędu, które są stosunkowo proste w projektowaniu i implementacji.

Budic:

Wzbudnik zawiera źródło wysokich częstotliwości – oscylator, najczęściej kryształowy, który pracując z częstotliwością niższą niż częstotliwość fali nośnej (ok. 100 500 kHz) ma do znacznie mniejszą moc niż moc końcowa (ok. 1 W). Po nim następuje mnożnik i dzielnik częstotliwości, który dopasowuje częstotliwość z oscylatora do częstotliwości fali nośnej.

Mnożnik częstotliwości może być zrealizowany np. Jako wzmacniacz wysokich częstotliwości, który ma bardzo duże wzbudzenie, aby zaakcentować odpowiednią harmoniczną (w praktyce zwielokrotnia co najwyżej 3 harmoniczną, pozostałe mają małą skuteczność).

Wzmacniacz mocy – łańcuch transmisyjny

Modulator to układ elektroniczny, w którym modulujący sygnał pasma podstawowego niosący informację wpływa na jeden lub więcej parametrów fali nośnej tak, że powstaje sygnał zmodulowany. Sygnał zmodulowany przypomina swoimi właściwościami falę nośną, dzięki czemu może być przesyłany przez odpowiednie medium transmisyjne (wolna przestrzeń, kabel lub falowód), ale nadal przenosi informacje zawarte w sygnale zmodulowanym.

W elektronice użytkowej modulator jest urządzeniem wytwarzającym sygnał o wysokiej częstotliwości, który może być odbierany przez odbiornik (np. modulator do podłączenia odtwarzacza CD lub MP3 do radia samochodowego, modulator umożliwiający podłączenie magnetowidu, dekodera, konsoli do gier, mikrokomputera lub gry telewizyjnej do telewizora).

Stosuje się go w przypadku starych lub niedrogich urządzeń, które nie mają wejść i wyjść umożliwiających bezpośrednie podłączenie, takich jak wejście AUX, wejście i wyjście liniowe, złącza SCART, kompozytowe wideo, S-Video lub komponentowe wideo. W przypadku korzystania z modulatora, odbiornik musi być dostrojony do częstotliwości lub kanału używanego przez modulator. Inny silny sygnał na tej samej częstotliwości może zakłócać, dlatego możliwa jest zmiana częstotliwości stosowanej w niektórych modulatorach.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button