Elektrotechnika

Podstawowe operatory logiczne AND,OR, NEGACJA, NAND i NOR

Podstawowe operatory logiczne to AND,OR, NEGACJA, NAND i NOR . Podstawowe operacje logiczne i sposoby ich wykorzystania . Funkcje, schematy, objaśnienia

AND – Podstawowe operatory logiczne

– iloczyn logiczny y= A x B

funkcja: wyjście jest iloczynem logicznym wszystkich wejść

Marka:

ORAZ

OR:

– Suma logiczna Y= A+B

Funkcja : jest sumą logiczną wszystkich jej wejść

LUB

NEGACJA (NOT)

– negacja logiczna y

funkcja: wyjście jest negacją wejścia, zwana również inwerterem logicznym

Czy pot jest niebezpieczny dla włosów? Jak mu przeciwdziałać?

NEGACIA Podstawowe operatory logiczne

NAND – Podstawowe operatory logiczne

– zanegowany iloczyn logiczny

Funkcja: jej wejściem jest negacja log. iloczyn wszystkich jego nakładów

NAND Podstawowe operatory logiczne

NOR

Czytaj także :

Sieć logiczna

– zanegowana suma logiczna

Funkcja: jej wyjście jest negacją log. suma wszystkich jego wejść.

NOR Podstawowe operatory logiczne

Połączone okablowanie el. Zasoby

Jeśli potrzebujemy zwiększyć napięcie , ale i zwiększyć prąd, to łączymy źródła zespolone.
Jeżeli liczba ogniw połączonych szeregowo w jednej baterii wynosi n, a liczba baterii szeregowych połączonych równolegle wynosi m, to napięcie zaciskowe baterii nieobciążonej wynosi U0=nu0 , napięcie zaciskowe baterii obciążonej wynosi U=nu, a opór wewnętrzny baterii wynosi Ri=nri/m. Prąd nominalny I= mi. Liczba ogniw potrzebnych do złożenia baterii jest równa sumie nm.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button