Elektrotechnika

Istiche

Wyłącznik automatyczny jest w zasadzie wyłącznikiem, który służy do przełączania i bezpieczników obwodów elektrycznych, linii, maszyn i urządzeń. Chroni przed nadmiernymi prądami spowodowanymi zwarciem lub przeciążeniem.

Wyłącznik zawiera dwa wyzwalacze:

1. termiczny – tworzy go bimetal, który jest ogrzewany bezpośrednio przez przepływający prąd lub pośrednio przez spiralę rezystancyjną nawiniętą na bimetal, służy do wyłączania w przypadku przeciążenia.

2. elektromagnetyczny – tworzy go elektromagnes, służy do wyłączania podczas zwarć.

Jednobiegunowy wyłącznik ręczny

jednobiegunowy wyłącznik ręczny

Przy przeciążeniu prąd nadmierny nagrzewa bimetal, który ugina się, naciska na armaturę, która zwalnia zatrzask mechanizmu sprężynowego (wolnego koła) i sprężyna naciąga styk ruchomy.

Gdy dojdzie do zwarcia, elektromagnes niemal natychmiast wciąga rdzeń cewki twornika, co zwalnia zatrzask mechanizmu sprężynowego, a sprężyna przyciąga ruchomy styk. Łuk elektryczny wytwarzany przez nadprądy w wyłącznikach jest gaszony przez wydmuchiwanie ciśnienia powietrza, gdy styki poruszają się między żebrami komory gaszenia. horror

Wyłącznik jest wielokrotnego użytku bez konieczności wymiany jakichkolwiek jego części. Po reakcji wyłącznik jest przywracany przez uchwyt do pozycji roboczej.

Ochronnik prądu

ochronnik prądu

Ochronnik przeciwprzepięciowy to urządzenie elektryczne, które służy do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, gdy zawiodą podstawowe środki ochrony lub jako ochrona w przypadku awarii. Ochronnik przeciwprzepięciowy służy tylko jako ochrona dodatkowa.

Zasada działania zabezpieczenia prądowego:

Zasada działania polega na tym, że w normalnej pracy suma wartości chwilowych prądów przewodów roboczych (L1, L2, L3 i N) jest równa zeru.

Podstawową częścią zabezpieczenia prądowego jest przekładnik sumujący, którego uzwojenie pierwotne składa się z przewodów zasilających (muszą przez nie przejść wszystkie przewody L1, L2, L3 oraz N) oraz uzwojenia (cewki) wtórnego w połączeniu z cewką sterującą przekaźnika ekwipotencjalnego.

Jeżeli obciążenie sieci jest symetryczne, to w rdzeniu transformatora nie indukuje się strumień magnetyczny i w uzwojeniu wtórnym nie indukuje się napięcie.

W przypadku awarii (uszkodzenie jednego z przewodów skrajnych na części nieożywionej) występuje asymetria, suma prądów nie jest równa zeru, przez rdzeń transformatora przepływa strumień magnetyczny, który indukuje w uzwojeniu wtórnym napięcie, które poprzez ekwipotencjalny przekaźnik różnicowy uruchamia mechanizm łączeniowy wyłączający wszystkie przewody zasilające. Przycisk testowy służy do sprawdzenia działania zabezpieczenia prądowego.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button