Elektrotechnika

Wpływ elektrowni jądrowych na środowisko naturalne

Wpływ elektrowni jądrowych na środowisko .Ciepło odpadowe , Elektrownie jądrowe na Słowacji , Chemikalia , Substancje radioaktywne.  

Elektrownie jądrowe oddziałują na środowisko głównie poprzez wytwarzane przez nie odpady oraz je :

– ciepło odpadowe,

– chemia,

– substancje promieniotwórcze.

Ciepło odpadowe – jest wykorzystywane do tzw. termoformowanie. Nie ma potrzeby budowania ciepłowni, ogrzewane są mieszkania, budynki gospodarcze, szklarnie.

Środki chemiczne – są stosowane w oczyszczaniu wody procesowej i pitnej, a rozpuszczone są odprowadzane do ścieków.

Substancje promieniotwórcze dostają się do środowiska Oddziaływanie elektrowni jąd rowych :

– przez gazy – jest minimalna i poniżej dopuszczalnych wartości podanych przez normę (eliminowana przez filtrowanie),

– poprzez ścieki – ilości są regularnie sprawdzane i nie przekraczają ilości dopuszczalnych przez normy,

Elektrownie i ciepłownie kondensacyjne

– przez odpady radioaktywne – istnieje wiele sposobów postępowania z odpadami jądrowymi, ale żaden nie jest odpowiedni ani wystarczająco bezpieczny. Problem w tym, że niektóre pierwiastki pozostaną radioaktywne przez ponad ćwierć miliona lat, czyli około 12 tysięcy pokoleń. Przez cały ten czas odpady te muszą być izolowane od wszystkich organizmów żywych, wody, ziemi i powietrza. Na razie odpady składowane są w tymczasowych magazynach, wypalone paliwo utrwalane jest w specjalnym asfalcie i prasowane do beczek, te składowane są na terenie zakładu, a później w ziemi, w betonowych miejscach. Składowanie odpadów radioaktywnych odbywa się często nielegalnie, poza zasięgiem wzroku organów regulacyjnych, poprzez odprowadzanie ich do jezior, oceanów …

 –  możliwe awarie samych reaktorów i związane z nimi wycieki radioaktywności – przykładem są awarie w Windscale, (Wielka Brytania, 1957), Browns Ferry (USA, 1975), Jaslovské Bohunice (Czechosłowacja, 1977), Czarnobyl (ZSRR, 1986) oraz Fukushima (Japonia2011).

Korzyści dla środowiska wynikające z przewagi elektrowni jądrowych nad kopalnymi:

– mniejszy rozrzut popiołu i popiołu lotnego o około 30 %,

– mniejsza emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu,

– nie wpływają na wody gruntowe poprzez kwaśne deszcze,

– Likwidacja lokalnych kotłowni ze szkodliwymi ekshalacjami,

– eliminacja strat w transporcie paliw stałych.

Z drugiej strony, gdy trzeba się nim zająć:

– odpady nuklearne,

– bezpieczeństwo jądrowe,

– likwidacja elektrowni jądrowej po zakończeniu okresu jej użytkowania.

Elektrownie jądrowe w SR : Jaslovské Bohunice, Mochovce.

Łysienie i jak mu przeciwdziałać , Wypadanie włosów u mężczyzn

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button