Elektrotechnika

Kontrola zawodowa i egzamin zawodowy – co musisz wiedzieć

Kontrola zawodowa i egzamin zawodowy. Dokumenty do pierwszej kontroli zawodowej i egzaminu zawodowego. Kontrola zawodowa i egzamin zawodowy.

Profesjonalna kontrola i profesjonalne badanie (OPaOS) sprawdza stan bezpieczeństwa zastrzeżonych technicznych urządzeń elektrycznych po zakończeniu produkcji, montażu, instalacji w miejscu przyszłej eksploatacji, przebudowy i naprawy oraz podczas ich eksploatacji. Inspekcję zawodową i egzamin zawodowy przeprowadza się w określonym zakresie i terminach. Egzamin zawodowy i egzamin zawodowy zastępuje się egzaminem urzędowym lub powtórnym egzaminem urzędowym przeprowadzanym w tym samym terminie. W dniu przeprowadzenia egzaminu urzędowego lub egzaminu poprawkowego rozpoczynają się terminy kolejnych egzaminów zawodowych i egzaminów zawodowych. Wyróżniamy pierwszy i okresowy egzamin zawodowy oraz egzamin zawodowy.

Pierwsza kontrola zawodowa i egzamin zawodowy

– sprawdzenie bezpieczeństwa dedykowanych technicznych urządzeń elektrycznych i przewodów odgromowych przeprowadza się po zakończeniu budowy, montażu lub po przebudowie i remoncie. Pierwszy OPaOS przeprowadza osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe – technik kontroli zastrzeżonych urządzeń technicznych elektrycznych. Z wykonanego OPaOS należy sporządzić pisemny – Raport z pierwszego profesjonalnego przeglądu i profesjonalnego testu urządzeń elektrycznych. Raport musi być archiwizowany w organizacji przez cały okres użytkowania sprzętu elektrycznego.

Wypadanie włosów u mężczyzn – porady jak temu zapobiec 

Okresowa profesjonalna kontrola i profesjonalny test sprawdzają bezpieczeństwo zastrzeżonych technicznych urządzeń elektrycznych podczas ich działania. Okresowe OPaOS należy przeprowadzać przez cały okres eksploatacji urządzeń elektrycznych w terminach określonych w STN 33 1500 i zgodnie z załącznikiem nr. 8 Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Słowackiej nr. 508/2009 Coll., przy czym terminy ustala się na podstawie wpływów zewnętrznych (rodzaj środowiska) określonych przez komisję ekspercką i według rodzaju obszaru o zwiększonym ryzyku zagrożenia dla osób. Okresowy OPaOS jest przeprowadzany przez technika kontroli zastrzeżonych urządzeń technicznych elektrycznych. Oprócz dedykowanych technicznych urządzeń elektrycznych, okresowe OPaOS obejmują również odgromniki, maszyny robocze, przenośne narzędzia ręczne w eksploatacji oraz urządzenia elektryczne w eksploatacji.

Kontrola zawodowa i egzamin zawodowy

Dokumenty do przeprowadzenia pierwszej kontroli zawodowej i egzaminu zawodowego:

– dokumentacja instalacji lub urządzeń elektrycznych odpowiadająca stanowi faktycznemu,

– protokoły określenia wpływów zewnętrznych środowiska, w którym będzie znajdować się instalacja lub urządzenie elektryczne

– obsługiwane,

– zapisy kontroli, badań i pomiarów przeprowadzonych w instalacji lub urządzeniu elektrycznym przed jego

– oddanie do użytku,

– pisemne zapisy działań i kontroli przeprowadzonych w przypadku testów na żywo.

Kontrola zawodowa i egzamin zawodowy

Dokumenty do okresowej kontroli zawodowej i egzaminu zawodowego:

– dokumentacja instalacji lub urządzeń elektrycznych odpowiadająca stanowi faktycznemu,

– protokoły określające wpływy środowiska zewnętrznego,

– zasady konserwacji instalacji lub urządzeń elektrycznych, tj. j. przeprowadzanie kontroli, przeglądów, pomiarów i testów ,

– zapisy wyników kontroli przeprowadzonych zgodnie z przepisami dotyczącymi konserwacji zapobiegawczej, podpisane przez wyznaczonego funkcjonariusza,

– sprawozdanie z poprzedniej kontroli zawodowej i egzaminu zawodowego.

Sieć logiczna

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button