Elektrotechnika

Podstawowe funkcje logiczne

Podstawowe funkcje logiczne , Negacja logiczna – NOT , Suma logiczna – OR , Iloczyn logiczny – AND

Podstawowe funkcje logiczne

Układy logiczne algebry boolowskiej działają w oparciu o trzy podstawowe funkcje:

(a) produkt logiczny

(b) suma logiczna

c) negacja logiczna

Układy logiczne, definicja, podział

Iloczyn logiczny – AND Podstawowe funkcje logiczne

Wyrażamy to w kategoriach algebraicznych:

Y = A . B

Y= A & B

Y = A B

Znak pomiędzy symbolami (zmienne niezależne A, B) odczytujemy jako „a”. Układ realizujący iloczyn logiczny nazywamy członem logicznym A, AJ (AND). Iloczyn logiczny jest równy 1 wtedy i tylko wtedy, gdy obie zmienne niezależne mają wartość 1. Jest to operacja penetracji lub koniunkcji.

logicznie sukinsyn

Suma logiczna – OR Podstawowe funkcje logiczne

Wyrażamy to w kategoriach algebraicznych:

Y = A + B

Y = A B

Znak pomiędzy symbolami (zmienne niezależne A, B) odczytujemy jako „lub”. Układ realizujący sumę logiczną nazywa się członem logicznym OR (ang. logical OR). Suma logiczna jest równa 1, jeśli jedna lub druga zmienna niezależna, lub obie, przyjmuje wartość 1. Jest to operacja unifikacji lub dysjunkcji.

logicznie jest do bani

Negacja logiczna – NOT

Wyrażamy ją za pomocą wyrażenia algebraicznego:

Y = Ā

Układ realizujący negację logiczną nazywamy członem logicznym NOT (NOT), inwerterem, negatorem. Zmienia wartość zmiennej niezależnej na wartość przeciwną. Wynika z niego 1, jeśli A = 0 i odwrotnie 0, jeśli A = 1.

Łysienie i jak mu przeciwdziałać , Wypadanie włosów u mężczyzn

logicznie nie

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button