Elektrotechnika

Czujniki temperatury (termometry) – podział , charakterystyka

Czujniki temperatury termometry , Temperatura jest wielkością państwową określającą stan ciała, cieczy lub gazu .Czujniki temperatury termometry dystrybucja.

Czujniki temperatury (termometry)

Temperatura to wielkość określająca stan ciała, cieczy lub gazu, a to miara średniej energii kinetycznej poruszających się cząsteczek. Im wyższa temperatura tym szybszy ruch cząsteczek i odwrotnie.

Temperatura, w której ustaje ruch oscylacyjny, nazywana jest temperaturą absolutnego zera. Jeśli mierzymy temperaturę od zera bezwzględnego, to podajemy ją w kelwinach [K]. Przyjmując za podstawę skali temperatur temperatur temperaturę punktu potrójnego wody, czyli stanu równowagi wody, lodu i pary przy ciśnieniu 101325 Pa, podajemy temperaturę w stopniach Celsjusza [°C]. Zależność między skalami wynosi: TK = t°C + 273.15

Czujniki – Definicja , Do czego służą , Klasyfikacja

Czujniki to urządzenia, które służą do uzyskiwania informacji o przebiegu mierzonych (kontrolowanych) wielkości fizycznych. Nazywane są również czujnikami wielkości fizycznych. Teoretycznie czujnikiem może być każde urządzenie, którego właściwości fizyczne ulegają zmianie pod wpływem działania innych wielkości fizycznych. W zależności od tego, czy czujnik potrzebuje energii pomocniczej do swojego działania, czy nie, dzielimy je na pasywne i aktywne. Praktyczne znaczenie dla automatyki i techniki sterowania mają tylko te czujniki, które charakteryzują się wysoką czułością, małą bezwładnością oraz i minimalnym lub żadnym wpływem na wielkość mierzoną.

W termometrach zmiana termiczna jest zamieniana na zmianę jakiejś innej, odpowiedniej, łatwo wykrywalnej wielkości fizycznej.

Według kontaktu z mierzonym środowiskiem, termometry dzielimy na:

dotyk

bezdotykowy

W termometrach dotykowych część pomiarowa jest w bezpośrednim kontakcie z mierzonym otoczeniem. Zgodnie z zasadą, dzielą się na:

a) mechaniczne – ich działanie opiera się na rozprężaniu substancji (pręt, bimetal, ciecz, ciśnienie),

b) termometry elektryczne – ich działanie opiera się na zmianie wielkości elektrycznej od temperatury (rezystancyjne, termoelektryczne)

W termometrach bezkontaktowych ich część pomiarowa (czujnik) nie styka się bezpośrednio z mierzonym otoczeniem, ich działanie opiera się na przekazywaniu informacji przez promieniowanie cieplne, które ciało emituje do otoczenia (pirometry).

Łysienie i jak mu przeciwdziałać , Wypadanie włosów u mężczyzn

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button