Elektrotechnika

Przetworniki – charakterystyka, podział

Przetworniki.Człon wejściowy nie zawsze jest kompatybilny z członem następczym, dlatego użyteczność czujników jest ściśle związana z przetwornikami, które w niektórych przypadkach tworzą nierozerwalną całość z czujnikami.

Przetwornik to urządzenie, które przetwarza sygnały z członu poprzedzającego na sygnały, które mogą być przetwarzane w członie następującym, czyli służy do nawiązania komunikacji między dwoma urządzeniami. Zmienia jedną wielkość fizyczną na inną, którą kolejny człon jest w stanie przetworzyć.

Ze względu na charakter zmiennych wejściowych i wyjściowych  dzielimy:

1) przetworniki nieelektryczne

2) przetworniki elektryczne

(a) elektroenergetyczne E/E

(b) analogowo-cyfrowy przetwornik analogowo-cyfrowy (analogue-to-digital A/D)

(c) cyfrowo-analogowe B/A (cyfrowo-analogowe D/A)

3) konwertery międzysystemowe

a) elektropneumatyczny E/P

(b) Pneumatyczno-elektryczne P/E

(c) elektrohydrauliczne E/H

Przetworniki wielkości nieelektrycznych

Przetworniki te mają za zadanie zmienić wyjściowe sygnały nieelektryczne z czujników w jednolity sygnał nadający się do dalszej obróbki – jednolity sygnał elektryczny. Zalecane wartości elektrycznych sygnałów unifikacyjnych to:

– Prąd stały 0 mA do 5 mA, 0 mA do 20 mA, 4 mA do 20 mA

– Napięcie stałe 0 V do 10 V, – 10 V do +10 V

Wypadanie włosów? Jedz te 9 pokarmów, aby zapobiec wypadaniu włosów

Przetworniki wielkości elektrycznych

Przetworniki elektroenergetyczne – przetworniki te mają za zadanie zmianę wyjściowych sygnałów elektrycznych z czujników (napięcie zmienne, moc czynna, moc bierna…) na inny sygnał elektryczny nadający się do dalszego przetwarzania – jednolity sygnał elektryczny prądu stałego.

Przetwornik elektropneumatyczny

Przetwornik analogowo-cyfrowy (analogowo-cyfrowy) – przetwornik ten ma za zadanie zmienić wyjściowe sygnały ciągłe (analogowe) z czujników na odpowiedni sygnał cyfrowy.

Przetwornik cyfrowo-analogowy (digital-to-analog) – przetwornik ten ma za zadanie zmienić wyjściowe sygnały cyfrowe z czujników na odpowiedni poziom analogowej wielkości wyjściowej.

Przetworniki międzysystemowe – przetworniki te służą do przekazywania sygnałów pomiędzy układami elektrycznymi, pneumatycznymi oraz hydraulicznymi. Pozwala to na połączenie zalet poszczególnych systemów poprzez ich wspólną pracę.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button