Elektrotechnika

Wewnętrzne zjawisko fotoelektryczne półprzewodników

Wewnętrzne zjawisko fotoelektryczne półprzewodników:

  • Zjawisko to objawia się tym, że gdy promieniowanie uderza w półprzewodnik, zmieniają się jego charakterystyczne właściwości.

Wewnętrzne zjawisko fotoelektryczne dzieli się na:

  • Zjawisko fotoprzewodnictwa – mówimy o nim, gdy przewodnictwo półprzewodnika zmienia się w zależności od energii promieniowania padającego na półprzewodnik. Może być ona pozytywna lub negatywna. W zjawisku fotoprzewodnictwa dodatniego, wraz ze wzrostem oświetlenia półprzewodnika, wzrasta jego przewodnictwo. W zjawisku fotoelektrycznym ujemnym przewodnictwo półprzewodnika maleje wraz ze wzrostem oświetlenia.
  • zjawisko fotowoltażu – mówimy o nim, gdy w momencie uderzenia promieniowania w półprzewodnik powstaje napięcie elektryczne. Taki półprzewodnik staje się ogniwem fotoelektrycznym.

Zjawisko Halla

Jeżeli płaski przewodnik metalowy jest zasilany prądem stałym, umieszczony w polu magnetycznym, prostopadłym do kierunku prądu i prostopadłym do kierunku pola magnetycznego, to w przewodniku powstaje niewielkie napięcie (napięcie Halla). Napięcie to powstaje w wyniku działania pola magnetycznego na poruszające się nośniki prądu elektrycznego. Jeśli zastąpimy płaski metalowy przewodnik cienką warstwą półprzewodnika, tworząc w ten sposób tzw. Artykuł Halla, to zjawisko będzie znacznie bardziej wyraziste.

Korzystając z artykułu Halla:

  • pomiar wielkości magnetycznych,
  • pomiar dużych prądów stałych,
  • przełączniki bezstykowe,
  • Czujniki Halla.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button