Elektrotechnika

Sprzęt elektryczny dla pojazdów mechanicznych

Przyczyny rosnącej liczby i złożoności wyposażenia elektrycznego pojazdów silnikowych

– konieczność zapewnienia maksymalnej wydajności i niezawodności w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji,

– wymóg miniaturyzacji elementów oraz automatyzacji działania poszczególnych układów,

– Wymóg ograniczenia hałasu i szkodliwych wydechów,

– Łatwość obsługi przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu w pojeździe,

– uproszczenie diagnostyki.

Dystrybucja kabli

Potrzeba akumulatora do zasilania silnika spalinowego wymusiła zastosowanie systemu DC. W pojazdach silnikowych stosuje się rozkład jednoprzewodowy, ponieważ jeden biegun jest tuszem.

Biegunowość zakotwienia jest określona przez normę, w większości krajów jest to biegun ujemny. Dystrybucja jednoprzewodowa jest prosta, przejrzysta, zużywa mniej materiału niż dwuprzewodowa, więc ma niższe koszty. Do rozprowadzania kabli w pojazdach silnikowych stosuje się głównie kable miedziane z kolorową izolacją z PVC (polichlorku winylu). Przekroje przewodów różnią się w zależności od obciążenia i wynoszą od 0,5 mm2 do 120 mm2. Najstarszy człowiek na świecie

Średnie obciążenie prądowe dobrano tak, aby wynosiło 5 Amm-2 dla obciążenia stałego, do 30 Amm-2 dla obciążenia krótkotrwałego. Kable są skręcone w tzw. drzewo, czyli właściwie połączona wiązka kabli, które za pomocą złączek łączą się ze sobą lub z urządzeniami .

Połączenie poszczególnych urządzeń elektrycznych w pojeździe mechanicznym rządzi się pewnymi zasadami. Mimo to, instalacja elektryczna różnych pojazdów mechanicznych może się różnić, szczególnie w zakresie oznaczenia (numeracji) zacisków poszczególnych zasilaczy i urządzeń.

Konwencjonalny (klasyczny) zapłon cewkowy

zapłon z cewką konwekcyjną

Po włączeniu styków wyłącznika, prąd elektryczny z akumulatora przechodzi przez uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej. Prąd tworzy strumień magnetyczny i w ten sposób sprzedaje energię do obwodu magnetycznego cewki zapłonowej.

Po rozłączeniu styków przerywacza prąd w obwodzie pierwotnym cewki zapłonowej gwałtownie maleje, a wraz ze zmianą strumienia magnetycznego indukuje się napięcie zarówno w uzwojeniu pierwotnym jak i wtórnym zapłonu.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button