Elektrotechnika

Podstawowe pojęcia algebry Boole’a

Podstawowe pojęcia algebry boolowskiej .Stwierdzenie to każda propozycja, co do której można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy jest prawdziwa czy fałszywa i nie oceniamy żadnej innej zawartości informacyjnej tej propozycji.

Podstawowe pojęcia algebry Boole’a

Podstawowe Koncepcje:

Stwierdzeniem jest każde twierdzenie, o którym można jednoznacznie orzec, czy jest prawdziwe czy fałszywe, przy czym nie oceniamy żadnej innej zawartości informacyjnej tego twierdzenia.

Wartość logiczna (prawda) stwierdzenia: określana jako 1 bit ( cyfra binarna) jest informacją o tym, który z dwóch możliwych przypadków wystąpił przy ocenie stwierdzenia:

– stwierdzenie jest prawdziwe

– stwierdzenie jest fałszywe

Stwierdzenie proste to stwierdzenie, którego wartość prawdy jest określona jedynie przez jego treść. Wartość prawdy prostego stwierdzenia nazywamy niezależną zmienną logiczną

 

Nezabudnite dať Palec hore na našej 👉 fb stránke TOPDEN 👍

 

Stwierdzenie złożone to stwierdzenie, które powstaje przez połączenie stwierdzeń prostych za pomocą łączników logicznych, a jego wartość prawdy zależy od:

– wartości prawdy są proste. stwierdzenia ( operandy logiczne), z którymi łączy się

– wybrane logotypy. spójniki ( operatory log.)

Dziennik. funkcja F jest odwzorowaniem ze zbioru stwierdzeń na zbiór wartości prawdy ( 0, 1), które przypisuje stwierdzeniu wartość prawdy, gdzie jeśli stwierdzenie V

-prawda F(V) = LOG1 tzn. Y=1

-Prawda F(V)= LOG0 tzn. Y= 0

Tabela prawdy to tabela, w której wyszczególnione są wszystkie możliwe kombinacje wartości zmiennych niezależnych i odpowiadających im wartości zmiennych zależnych.

Dziennik. wyraz opisuje dziennik. relacje między logiem. operandy przy użyciu logu. operatorów i wykorzystuje analogiczną  symbolikę   klasycznej algebry

Dziennik. obwód jest układem materialnym realizującym poprzez sygnały logiczne funkcję logiczną, przy czym

Funkcja logiczna f o skończonej liczbie niezależnych logów. zmiennych jest dowolne jednoznaczne przyporządkowanie wartości prawdy zmiennej logicznej zależnej Y do wartości prawdy logów niezależnych. zmienne X1,X2,X3,…Xn

Y= F(X1,X2,X3…Xn)

Sygnał logiczny ma charakter fizyczny. środki, za pomocą których przekazywana jest informacja o wartości prawdy w dzienniku. zmienna, której phys. substancja może być różna i zależy od tego, który phys. zjawisko lub właściwość wykorzystywana w implementacji dziennika. funkcje systemów materialnych

Podstawowe pojęcia algebry boolowskiej .Stwierdzenie to każda propozycja, co do której można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy jest prawdziwa czy fałszywa i nie oceniamy żadnej innej zawartości informacyjnej tej propozycji. Czytaj także

Systemy funkcji logicznych – implikacja i inhibicja

 

Nezabudnite dať Palec hore na našej 👉 fb stránke TOPDEN 👍

 

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button