Elektrotechnika

Nadprąd, zwarcie i przeciążenie

Nadprąd to każdy prąd, który jest większy od prądu znamionowego (nominalnego). Nadprąd może przybierać dwie formy: zwarcia i przeciążenia.

Zwarcie to bardzo duży nadmiar prądu, zwykle krótkotrwały, który może spowodować nieautoryzowane ocieplenie.

Przeciążenie to stosunkowo niewielki prąd przetężeniowy, o dłuższym przedziale czasowym, który może spowodować nadmierne rozgrzanie.

Skutki działania prądów zwarciowych

Zwarcia objawiają się wieloma niekorzystnymi zjawiskami. W swoim własnym obwodzie zwarciowym i na otaczających urządzeniach działać:

(a) Efekty dynamiczne – prąd zwarciowy wywiera siłę na sprzęt elektryczny, która może go uszkodzić. Największe siły powstają przy pierwszej amplitudzie prądu zwarciowego iP – szczytowego (udarowego) prądu zwarciowego. Generowane siły powodują zginanie przewodów (szyn zbiorczych), naprężenie izolatorów wsporczych, tulei, uzwojeń maszyny itp. cytaty o śmierci

b) Efekty termiczne – gdy przez przewodnik przepływa prąd roboczy, część wytworzonego ciepła jest zużywana na ogrzanie przewodnika, a pozostała część jest rozpraszana do otoczenia. Ciepło powstałe w wyniku przejścia prądu zwarciowego nie jest na tyle duże, aby w krótkim czasie zostało odprowadzone do otoczenia, ale jest zużywane na nagrzewanie się przewodników i ich izolacji. Ciepło to może powodować topnienie styków rozdzielni, przedwczesne starzenie się lub zwęglanie izolacji uzwojeń maszyn, aparatów i linii. Na skutek nadmiernego nagrzewania zmniejsza się również wytrzymałość mechaniczna przewodów.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button