Elektrotechnika

Kompletne systemy funkcji logicznych – Implikacja i inhibicja

Kompletne systemy funkcji boolowskich – implikacja i inhibicja wszystko o funkcjach boolowskich , funkcje boolowskie : 

Kompletne systemy funkcji logicznych – Implikacja i inhibicja

Implikacja

jest taką funkcją dwóch zmiennych A, B, Gdzie zmienna zależna Y przyjmuje wartość 0 tylko wtedy, gdy prawdą jest, że A przyjmuje wartość 1 i jednocześnie B przyjmuje wartość 0. W pozostałych przypadkach zmienna Y przyjmuje wartość 1. Aby utworzyć powyższe stwierdzenie używamy łącznika logicznego,, jeśli…., to

Notacja algebraiczna Y=A=>B

You might be interested in :

Kontaktowa implementacja operatorów logicznych

Tabela prawdy:

implikacja tablicy prawdy Kompletne systemy funkcji logicznych - implikacja i inhibicja

Mapa Karnaugha:

karnaugh mapa implikacja Kompletne systemy funkcji logicznych - implikacja i inhibicja

Inhibicja

Jest to taka funkcja dwóch zmiennych A, B, w której zmienna zależna Y przyjmuje wartość 1 wtedy i tylko wtedy, gdy A przyjmuje wartość 1 i jednocześnie B przyjmuje wartość 0. W przeciwnym razie zmienna Y przyjmuje wartość 0. Aby utworzyć powyższe stwierdzenie używamy łącznika logicznego, jeśli…., to”

Notacja algebraiczna Y= A <= B

Tabela prawdy:

inhibicja tabeli prawdy

Mapa Karnaugha:

mapa inhibicji karnaugha

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button