Elektrotechnika

Materiały na obwody magnetyczne

Materiały na obwody magnetyczne

 • Materiał magnetyczny to materiał elektroniczny o charakterystycznych właściwościach magnetycznych, które zależą od składu chemicznego, struktury krystalicznej, sposobu przetwarzania, temperatury itp.
 • Właściwości magnetyczne substancji ocenia się na podstawie wielkości magnetycznych i zachowania się substancji w polu magnetycznym.
 • Służą do wykonywania rdzeni transformatorów, dławików, osłon, obwodów magnetycznych elektrycznych maszyn wirujących.

Z punktu widzenia przemysłu elektronicznego zwyczajowo klasyfikuje się materiały magnetyczne na:

 1.  materiały magnetycznie miękkie,
 2. materiały magnetycznie twarde,
 3. materiały o specjalnych właściwościach magnetycznych.

Materiały magnetycznie miękkie

 • łatwo ulegają namagnesowaniu (nawet przez słabe zewnętrzne pole magnetyczne łatwo ulegają rozmagnesowaniu),
 • wąska pętla histerezy (zamknięta krzywa magnesowania – zależność indukcji magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H),
 • duża przepuszczalność μ,
 • małe straty histerezowe przy magnesowaniu prądem zmiennym.
 • kury nioski

Do materiałów magnetycznie miękkich należą:

 •  metalowe materiały zwarte – technicznie czyste żelazo, stal krzemowa, permalloy (stopy na bazie niklu i żelaza).
 • materiały z proszku metalu – materiały wykonane z proszku żelaza lub jego stopów zmieszanego z substancją izolacyjną.
 • niemetaliczne materiały tlenkowe (ferryty) – powstają w wyniku stopienia tlenku żelaza Fe6O3 z dwuwartościowym, wyjątkowo jednowartościowym tlenkiem metalu.

Materiały magnetycznie twarde

 • są trudne do namagnesowania, a zwłaszcza do ponownego namagnesowania,
 • szeroką pętlę histerezy,
 • mają dużą remanentną (szczątkową) indukcję magnetyczną Br,
 • są wykorzystywane do produkcji magnesów stałych.

Do materiałów magnetycznie twardych należą:

 • stali martenzytycznych,
 • stopy hartowalne niehartowalne,
 • hartowalne stopy ciągliwe,
 • materiały proszkowe,
 • związki na bazie kobaltu – pierwiastki ziem rzadkich.

Materiały o specjalnych właściwościach magnetycznych

Do materiałów o szczególnych właściwościach magnetycznych należą:

 • materiały o wysokiej indukcji nasycenia magnetycznego – stosowane do mocowania biegunów magnesów trwałych i obwodów magnetycznych elektromagnesów,
 • materiały o ortogonalnej histerezie pionowej – stosowane w obwodach przełączających i wzmacniaczach magnetycznych,
 • materiały termokompensacyjne – stosowane w urządzeniach pomiarowych i kontrolnych,
 • materiały magnetostrykcyjne – wykazują zmiany wymiarów w polu magnetycznym, są stosowane jako czujniki odkształceń mechanicznych,
 • materiały o stałej przenikalności (perminwary) – stosowane do transformatorów impulsowych,
 • stale niemagnetyczne – stosowane na pierścienie wirników, kliny i śruby transformatorów.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button