Elektrotechnika

Regulacja prędkości obrotowej trójfazowych silników asynchronicznych

Regulacja prędkości obrotowej trójfazowych silników asynchronicznych . Silnik asynchroniczny trójfazowy . Regulacja prędkości obrotowej trójfazowych silników asynchronicznych dzieli się na:

Regulacja prędkości obrotowej trójfazowych silników asynchronicznych

Prędkość obrotową trójfazowych silników asynchronicznych można wyznaczyć ze wzoru na poślizg.

Regulacja prędkości obrotowej silników trójfazowych Regulacja prędkości obrotowej trójfazowych silników asynchronicznych . Silnik asynchroniczny trójfazowy . Sterowanie prędkością obrotową silników asynchronicznych trójfazowych dzieli się na:

s – poślizg

ns – prędkość synchroniczna pola magnetycznego stojana

n – prędkość obrotowa wirnika

p – liczba biegunów (par biegunów)

f – częstotliwość prądu

Z tej zależności wynika, że możemy sterować prędkością poprzez zmianę:

– częstotliwości,

– liczba biegunów (par biegunów),

– ślizg.

Włosy przetłuszczające się: 5 domowych sposobów

Regulacja prędkości obrotowej poprzez zmianę częstotliwości – wymaga przemiennika częstotliwości, ponieważ sieć ma stałą częstotliwość 50 Hz. Zmiana częstotliwości realizowana jest elektronicznie – przez statyczny konwerter półprzewodnikowy. Zmiana częstotliwości napięcia zasilającego stanowi najszerzej stosowaną i najbardziej wyrafinowaną bezkontaktową metodę regulacji prędkości.

Regulacja prędkości obrotowej poprzez zmianę liczby biegunów (par biegunów) – w ten sposób można regulować prędkość obrotową skokowo oraz tylko dla silników asynchronicznych o krótkim uzwojeniu. W przypadku silników pierścieniowych należałoby jednocześnie zmienić liczbę biegunów na wirniku, co wymagałoby skomplikowanego przełącznika. Można stworzyć różną liczbę biegunów:

– przez odpowiedni podział jednego uzwojenia stojana na dwie gałęzie, tak że przez odmiany ich połączenia można stworzyć różną liczbę par biegunów,

– poprzez przełączanie szeregu oddzielnych uzwojeń stojana, które są umieszczone razem w szeregu w rowkach obwodu magnetycznego,

– poprzez połączenie dwóch poprzednich metod.

Regulacja prędkości obrotowej przez zmianę poślizgu – metoda ta nadaje się tylko do silników pierścieniowych przez podłączenie rezystora do obwodu wirnika, gdyż większy poślizg przy niezmienionym momencie obrotowym odpowiada mniejszej prędkości obrotowej. Regulacja prędkości obrotowej realizowana jest poprzez zastosowanie zamiast rozrusznika reostatu przeznaczonego dla obciążenia trwałego. Ten sposób regulacji jest prosty, ale nieekonomiczny, gdyż powoduje duże straty.

Rozruch trójfazowych silników asynchronicznych

Bezpośrednie podłączenie silnika do sieci – silnik jest bezpośrednio podłączony do sieci za pomocą wyłącznika lub stycznika. Jest to najprostszy i najtańszy sposób wyzwalania. Ale silnik w z powodu dużego prądu rozruchowego może spowodować spadek napięcia w sieci lub reakcję zabezpieczeń. Dlatego ten sposób rozruchu stosuje się tylko dla silników o mocy do maksymalnie 3 kW. Jeżeli odbiorca energii elektrycznej posiada własny transformator, może podłączyć silniki zwarciowe bezpośrednio do sieci, o ile ich moc nie przekracza 50% mocy transformatora.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button