Atrakcje

Modlitwa różańcowa – Jak modlić się na różańcu

Modlitwa różańcowa . Jak odmawiać różaniec ? Różaniec Radosny, Różaniec Uroczysty, Różaniec Bolesny, Różaniec Światła, Różaniec do Ojca Niebieskiego, Różaniec w czci Ducha Świętego, Różaniec Eschatologiczny, Siedem Radosnych Różańców (franciszkański), Różaniec do Siedmiu Boleści, Różaniec ofiarny Ojca Pio, Różaniec do Niepokalanego Serca Maryi, Różaniec do Łez Maryi, Różaniec do Króla Pokoju, Różaniec za dusze czyśćcowe.

Modlitwa różańcowa - Jak modlić się na różańcu

 

 

Intro:

1x Wierzę w Boga…
1x Ojcze nasz…
3x Zdrowaś Maryjo… po imieniu Jezus następuje a), po następnym słowie Jezus następuje b),po ostatnim słowie Jezusa następuje c)
1x Chwała Ojcu…
Na każdą dziesięcinę składają się:

1x Ojcze nasz…
10x Zdrowaś, Maryjo… Po imieniu Jezus w każdej dziesięcinie dodaje się jedną tajemnicę, w sumie jest pięć dziesięcin, a w każdej dziesięcinie dodaje się jedną tajemnicę, czyli w sumie jest pięć tajemnic 1., 2., 3., 4., 5.
1x Chwała Ojcu…
1x modlitwa fatimska, którą wstawia się na końcu każdej dziesięciny:
„O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

 

W dziale Radosny Różaniec szczegółowo opisano, jak należy odmawiać Różaniec Radosny z tajemnicami, podobnie odmawia się pozostałe tajemnice dla Różańca Bolesnego, Uroczystego i Świetlistego, Różaniec do Adoracji Ducha Świętego oraz Różaniec do Ojca Niebieskiego.

 

W poniedziałek odmawia się Różaniec Radosny, we wtorek Różaniec Bolesny, w środę Różaniec Uroczysty, w czwartek Różaniec Światła, w piątek Różaniec Bolesny, w sobotę Różaniec Radosny, w niedzielę Różaniec Uroczysty. Modlitwa za dzieci : Skuteczna modlitwa za dzieci

Radosny Różaniec

 

jak modlić się do bluźniercy

Modli się w poniedziałki i soboty, a także w inne dni w okresie Adwentu.

a) który może pomnożyć naszą wiarę.

(b) które mogą wzmocnić naszą nadzieję.

c) które niech rozpalają naszą miłość.

tajemnice radosne różańca:

Którego, o Dziewico, poczęłaś przez Ducha Świętego.
Które, Virgin, nosiłaś w swoim życiu, gdy odwiedzałaś Elżbietę.
Którego Ty, Dziewico, porodziłaś w Betlejem.
Którego Ty, Dziewico, ofiarowałaś ze św. Józefem w świątyni.
Którego, Dziewico, ze świętym Józefem w świątyni znalazłaś.

 

Jak odmawia Radosny Różaniec:

 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Jego jedynego Syna, Pana naszego, który został poczęty przez Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, cierpiał pod Poncjuszem Piłatem, został ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany. Zstąpił na ziemię, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół katolicki, w obcowanie świętych, w odpuszczenie grzechów, w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne. Amen

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja na ziemi, jako jest w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, który pomnaża naszą wiarę. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, który umacnia naszą nadzieję. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, który rozpala naszą miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, tak niech będzie i teraz, i na wieki wieków. Amen.

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja na ziemi, jako jest w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Powtarzamy 10 razy: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, którego Ty, dziewica, poczęłaś za sprawą Ducha Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Różaniec – modlitwa różańcowa

 

Po dziesiątej: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, tak niech będzie i teraz, i na wieki wieków. Amen. „O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Prezent dla siostry 24 wspaniałe porady dotyczące prezentów

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja na ziemi, jako jest w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Powtarzamy 10 razy: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, którego Ty, o Dziewico, zrodziłaś w swoim łonie, odwiedzając Elżbietę. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Po dziesiątej: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, tak niech będzie i teraz, i na wieki wieków. Amen. „O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja na ziemi, jako jest w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Powtórz 10 razy

 

Powtarzamy 10 razy: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, którego Ty, Dziewico, porodziłaś w Betlejem. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Po dziesiątej: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, tak niech będzie i teraz, i na wieki wieków. Amen. „O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja na ziemi, jako jest w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Powtarzamy10 razy: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, którego Ty, dziewica ze św. Józefem, ofiarowałaś w świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Po dziesiątej: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, tak niech będzie i teraz, i na wieki wieków. Amen. „O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja na ziemi, jako jest w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Powtarzamy 10 razy: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, którego znalazłaś, o dziewico, u świętego Józefa w świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Po dziesiątej: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, tak niech będzie i teraz, i na wieki wieków. Amen. „O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

 

Na koniec przed antyfoną maryjną Pod Twoją obronę wypowiada się następujące słowa :

Królowo Najświętszego Różańca, wstaw się za nami
Królowo Rodzin, wstaw się za nami
Królowo Pokoju, wstaw się za nami
Po antyfonie maryjnej Pod Twoją obronę następuje Modlitwa Ojca Świętego.

Różaniec bolesny

Modli się we wtorki i piątki oraz w inne dni w okresie Wielkiego Postu.

(a) Które niech oświeci nasze zrozumienie.

(b) która wzmacnia naszą wolę.

c) co wzmacnia naszą pamięć.

 

moc modlitwy bluźniercy

tajemnice różańca bolesnego:

Który pocił się dla nas krwią.
Którym dla nas chłosta była.
Która dla nas została ukoronowana cierniami.
Który poniósł za nas ciężki krzyż.
Który został za nas ukrzyżowany.

Uroczysta modlitwa różańcowa

Modli się w środy i niedziele oraz w inne dni w okresie wielkanocnym.

a) który pozwala mu porządkować nasze myśli,

b) którzy pozwalają, aby nasze słowa nas prowadziły,

(c) Kto ma zarządzać naszymi dziełami.

Tajemnice uroczystego różańca:

 

który chwalebnie powstał z martwych.
który wstąpił chwalebnie do nieba.
który zesłał nam Ducha Świętego.
który zabrał Cię, Dziewico, do nieba.
który ukoronował Cię, Dziewico, w niebie.
Różaniec światła
Modli się w czwartki.
a) który jest Światłem naszego życia,
b) który uzdrawia nas miłosierną miłością,
(c) Który zabierze nas do siebie w wiecznej chwale.

tajemnice Różańca Światła:

który przyjął chrzest w Jordanie i rozpoczął swoją publiczną służbę.
który cudem w Kanie Galilejskiej otworzył serca uczniów na wiarę.
który głosił królestwo Boże i wzywał ludzi do pokuty.
który ukazał się w boskiej chwale na Górze Przemienienia.
Który dał nam siebie jako pokarm i napój w Sakramencie Ołtarza.

skrócone tajemnice różańca świetlnego:

który został ochrzczony w Jordanie.
który objawił się na weselu w Kanie.
który głosił królestwo Boże i pokutę.
która zmieniła się w Górę Tabor.
który ustanowił Sakrament Ołtarza
Różaniec do Ojca Niebieskiego
pierwsze tajemnice różańca do Ojca Niebieskiego

 

Którego Ojciec Niebieski kocha wszystkie swoje dzieci.
Którego niebiański Ojciec chroni wszystkie swoje dzieci.
Którego niebiański Ojciec pielęgnuje wszystkie swoje dzieci.
którym Ojciec Niebieski kieruje wszystkie swoje dzieci.
Którego niebiański Ojciec zachwyca się wszystkimi swoimi dziećmi.

 

modlitwa bluźniercy

 

drugie tajemnice różańca do Ojca Niebieskiego

 

którego niebiańskiemu ojcu należy się wszelki hołd.
Którego Ojcu Niebieskiemu należy się wszelka chwała.
Którego Ojcu Niebieskiemu należą się wszelkie podziękowania.
którego Ojcu Niebieskiemu należy się wszelka cześć.
do którego Ojca niebieskiego należy wszelka miłość.

 

Korona Miłosierdzia Bożego

Intro:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja na ziemi, jako jest w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Jego jedynego Syna, Pana naszego, który został poczęty przez Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, cierpiał pod Poncjuszem Piłatem, został ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany. Zstąpił na ziemię, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół katolicki, w obcowanie świętych, w odpuszczenie grzechów, w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne. Amen

 

Modlitwy następują:

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Po niej powtarzamy kolejno 10 razy (na małych ziarnach): z powodu Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Po niej powtarzamy kolejno 10 razy (na małych ziarnach): z powodu Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Po niej powtarzamy kolejno 10 razy (na małych ziarnach): z powodu Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Po niej powtarzamy kolejno 10 razy (na małych ziarnach): z powodu Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Po niej powtarzamy kolejno 10 razy (na małych ziarnach): z powodu Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Na koniec odmówimy 3 razy modlitwę „Święty Boże, Święty Mocarzu, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem!”.

Następnie wypowiada się prośbę o wstawiennictwo : „Matko Bożego Miłosierdzia, wstaw się za nami ! Święta Siostro Faustyno, wstaw się za nami ! Święty Janie Pawle II, wstaw się za nami !”

Wreszcie może powiedzieć jeszcze 3 razy Jezu ufam Tobie

 

Różaniec do Adoracji Ducha Świętego Modlitwa różańcowa

 

Modlitwa różańcowa 

a) kto nas stworzył

b) który nas odkupił

c) który nas uświęcił

tajemnice do różańca adoracji Ducha Świętego:

co czyni nasze serce zdolnym do przyjęcia pełni darów Ducha Świętego.
Który zsyła nam dary Ducha Świętego oraz pomnaża i umacnia nas trzema cnotami Boskimi: wiarą, nadzieją, miłością.
który nas umacnia, oświeca, prowadzi, kieruje i uświęca przez Ducha Świętego.
który rozpala nasze serca miłością Ducha Świętego, napełniając nas głęboką pokorą, łagodnością, siłą i świętością.
który zsyła nam siedem darów Ducha Świętego i dwanaście owoców Ducha, który daje nam wszelkie dobro i odbiera wszelkie zło.
Pod koniec Różańca (3 razy): „Niepokalanie poczęta, Dziewico Maryjo, wstawiaj się za nami, którzy się w Tobie schroniliśmy.”

 

Wyciągnięte wnioski

 

 • Słowa Matki Bożej podczas objawienia w Australii 31 maja 1985 r. (o dziewięciodniowym nabożeństwie)
  Dzisiaj, drogie dziecko, przychodzę, aby przynieść dzieciom ziemi nowennę modlitewną, która ma wielką moc. Ona jest modlitwą o podniesienie rangi twojego życia. Ta modlitwa oświeci twojego ducha i twoje serce. Masz codziennie odmawiać 7 różańców ku czci Ducha Świętego. Jeśli będziecie przestrzegać tych rzeczy, dam wam następujące łaski przez mojego Oblubieńca Ducha Świętego.
 • Łaska, że już nigdy więcej nie obrazisz swojego Boga przez grzech śmiertelny.
 • Nie przejdziesz przez czyściec, jeśli dokonasz swojego oczyszczenia na ziemi.
 • Po śmierci zostaniesz odebrany tam, gdzie Serafini oddają cześć Bogu.
 • Imiona tych, którzy szerzą tę cześć i miłość do Ducha Świętego, zostaną wpisane w Niepokalane Serce Maryi i nigdy nie zostaną wymazane.
 • Osoby modlące się tą nowenną zostaną napełnione darami Ducha Świętego i zostaną naznaczone na drodze do nieba.
 • Każdy człowiek, który poświęci się tej czci, stanie się ognistą świątynią Ducha Świętego, do której przyjdzie i zamieszka zarówno Bóg Ojciec, jak i Bóg Syn.
 • Ci, którzy będą Mnie adorować pod imieniem Oblubienicy Ducha Świętego, uzyskają wielką miłość do Jezusa w Eucharystii i do Mnie, Matki Bożej.
 • Moje drogie dziecko, rozpowszechnij tę nowennę 7 ślubów, aby wiele łask spadło na ziemię.

 

Różaniec Eschatologiczny

do którego żyjemy
do którego umieramy
do którego w życiu i w śmierci należymy
który króluje na wieki;
który żyje i działa w Kościele;
który przyjdzie ponownie w chwale;
który będzie sądził żywych i umarłych;
która przywróci wszystkie rzeczy.

Po każdej dziesięcinie mówi się: „Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!”

Siedem radosnych różańców (franciszkańskich) Modlitwa różańcowa

Modlitwa różańcowa, modlitwa różańcowa 7×10 małych ziaren + 7 dużych
który może pomnożyć naszą wiarę.
która umacnia naszą nadzieję.
które mogą rozpalić naszą miłość.
Którego Ty, Niepokalana Dziewico, poczęłaś z radością Ducha Świętego.
którego, Niepokalana Dziewico, nosiłaś z radością w swoim życiu, gdy odwiedzałaś Elżbietę
Którego Ty, Niepokalana Dziewico, porodziłaś z radością w Betlejem.
którego Niepokalana Dziewica raczyła przedstawić trzem królom do adoracji.
Którego, Niepokalana Dziewico, znalazłaś z radością w świątyni.
którego Niepokalana Dziewica jako pierwsza powitała z radością po Jego Zmartwychwstaniu
Który wziął Cię, Niepokalana Dziewico, z radością do nieba i ukoronował na Królową nieba i ziemi.

Wyciągnięte wnioski

Różaniec franciszkański (siedem radości) wywodzi się z legendy, według której pewien pobożny młodzieniec codziennie ozdabiał kwiatami obraz Matki Boskiej. Kiedy wstąpił do nowicjatu, nie mógł już tego robić. W swojej prostocie myślał, że Matka Boża pozbawi go swojej miłości i bardzo za to cierpiał. Ukazała mu się jednak Matka Boża, potwierdziła jego powołanie do zakonu i poprosiła, by zamiast kwiatów ofiarował Jej codziennie 72 Zdrowaśki podzielone na dziesiątki (zgodnie z tradycją chrześcijańską, według której Matka Boża dożyła 72 lat) i by wraz z nimi kontemplował Jej siedem radości. Stało się to około 1420 roku. Nabożeństwo to szybko rozprzestrzeniło się w całym świecie franciszkańskim, zwłaszcza dzięki św. Janowi z Capistrano.

 

Różaniec do siedmiu boleści

 • Modlitwa Różańcowa, różaniec ma 7×7 małych + 7 dużych ziaren
 • Którego cierpienia zwiastował ci Symeon.
 • z którym uciekłeś do Egiptu
 • którego z bólem szukaliście w świątyni
 • którego spotkaliście na Drodze Krzyżowej
 • którego widziałeś umierającego na krzyżu
 • którego martwe ciało trzymałeś w swoich ramionach
 • którego złożyła w grobie z bólem
 • Zamiast Chwała Ojcu… trzeba powiedzieć: Maryjo, Matko Miłosierdzia, wyryj w moim sercu żywy ból z powodu cierpienia Twojego Syna.

 

Różaniec ofiarny Ojca Pio Modlitwa różańcowa

Posłany bezpośrednio do Trójcy Świętej i do Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej i Matki Naszej.

 

Strona główna

Ofiarujemy za cały świat: z całym niebem, w imieniu całej ludzkości i za całą ludzkość, z duszami czyśćcowymi i za nie. I ile razy będę się modlił, oby przy każdej modlitwie, nawet jeśli o tym nie myślę, potrafił zdać się na Boże Miłosierdzie. Modlitwa różańcowa.

 

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Bądź naszym obrońcą przed niegodziwością i podstępami diabła. Pokornie prosimy Boga, aby okazał mu swoją moc! A ty, o książę zastępów niebieskich, mocą Bożą wpędzaj do piekła szatana i inne złe duchy, które grasują po świecie na zgubę dusz. Amen.

 

Przyjdź, o Duchu Święty, wylej na nas bogate promienie swego światła! Przyjdź, Ojcze Niebieski, Dawco wielu darów, oświeć nasze serca.

 

Umiłowany Jezu, Ty jesteś pełen Ducha Świętego, Ty sam jesteś Synem Bożym. Wylej na nas swojego Ducha Świętego z siedmioma darami i dwunastoma owocami, aby zły duch nas opuścił.

 

 • Na początek Wierzę…, Chwała Ojcu…, Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo o łasce…(z tajemnicami wstępnymi), Chwała Ojcu….
 • Na każde Zdrowaś Maryjo dziesięcina 1 x Ojcze Nasz 1 x Zdrowaś Maryjo (z tajemnicą), potem następne: Święta Maryjo, Matko Boga i nasza Matko…módl się za nami grzesznymi… 1 x Chwała Ojcu 1 x O Maryjo, poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego, wstaw się za nami, którzy się w Tobie schroniliśmy.
 • Po każdej dziesięcinie Umiłowani, pochwaleni, błogosławieni, wywyższeni i uwielbieni niech będą Najświętsza i Najczystsza Trójca Święta oraz Eucharystyczne Serce Pana Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi, z Jej boleściami i łzami. Umiłowany, dobry Ojcze PIO, módl się za nami i módl się z nami. Błogosław nam i całemu światu! O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
 • Na koniec , Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy siebie i cały świat Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi na wieczność, a ta modlitwa, to ofiarowanie za wszystkich ludzi!

 

Różaniec do Niepokalanego Serca Maryi

 

 • Na początek , na cześć Pięciu Świętych Poranków naszego Boskiego Odkupiciela, błogosławimy się kolejno pięć razy. + W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 • Do wielkich łask Bolesnego i Niepokalanego Serca Maryi, wstaw się za nami, którzy się w Tobie schroniliśmy!
 • Na pierwszych trzech małych ziarenkach  O mój Boże, wierzę w Ciebie, bo jesteś nieskończenie dobry! O Boże mój, mam nadzieję w Tobie, bo Ty jesteś nieskończenie miłosierny! O mój Boże, kocham Cię, bo jesteś godzien miłości ponad wszystko!
 • Matko nasza, ratuj nas przez płomień miłości Twego Niepokalanego Serca!
 • Po każdej dziesięcinie rozszerz łaskawe działanie Twego Płomienia Miłości na całą ludzkość teraz i w godzinie naszej śmierci. Amen!
 • Na koniec Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, tak niech będzie teraz i na wieki. Amen.

 

Różaniec na cześć łez Matki Bożej

różaniec ma 7×7 małych + 7 dużych ziaren

Na początek
Zamiast „wierzę w Boga”, modlimy się:

 

Ukrzyżowany Zbawiciel! Klęcząc u stóp Twoich, ofiarujemy Ci łzy Tej, która z gorącą i współczującą miłością towarzyszyła Ci w Twojej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Nauczycielu, abyśmy zrozumieli naukę, którą dają nam bolesne łzy Twej świętej Matki, abyśmy mogli pełnić Twoją wolę na ziemi i w ten sposób stać się godnymi w niebie, aby Cię chwalić i wysławiać przez całą wieczność. Amen.

 

 • Na dużych ziarnach „O Jezu, spójrz w górę na krwawe Łzy Maryi i Serce przebite bólem Tej, która najbardziej kochała Cię na ziemi i najdrożej kocha w niebie.
 • Na siedmiu małych ziarnach : „O Jezu, wysłuchaj naszych błagań za bolesne łzy Twej najświętszej Matki!”.
 • Na koniec powtarza się trzykrotnie na małych ziarenkach „O Jezu, spójrz na krwawe Łzy Maryi i przebite bólem Serce Tej, która najbardziej kochała Cię na ziemi i najdrożej kocha w niebie”.

 

Modlitwa w intencji Ojca Świętego

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja na ziemi, jako jest w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, tak niech będzie teraz i zawsze, na wieki wieków, Amen. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj Ojca Świętego, papieża Franciszka, Twojego zastępcy, aby osiągnął wszystko, o co prosi w Twoim imieniu od Ojca Niebieskiego. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Na koniec modlitwa

O Maryjo, Matko miłości, bólu i miłosierdzia!

Prosimy Cię, zjednocz swoje błagania z naszymi, aby Twój Boski Syn Jezus, do którego zwracamy się z ufnością o Twoje łzy, łaskawie wysłuchał naszego wołania i udzielił nam, oprócz łask, o które błagamy tym Różańcem, korony życia wiecznego. Amen.

W Brazylii i innych krajach tworzą się grupy liczące 30 rodzin. Każda rodzina spotka się w wyznaczonym dniu o 19. godzinę odmawiając w zjednoczeniu z Matką Bolesną i z miłości do Niej Różaniec na cześć Jej łez. Tak więc nie wszystkie rodziny muszą codziennie odmawiać Różaniec, ale każda tylko jeden wieczór w miesiącu, a przecież ta modlitwa odbywa się przez cały miesiąc.

Wiele łask zostało już przez nią wybłaganych. Boski Zbawiciel obiecał wysłuchać błagań tego, kto by Go prosił o łzy Jego Najświętszej Matki. Wreszcie, bo wiadomo, że Zbawiciel szczególnie wynagradza cześć dla boleści swojej świętej Matki. – Wielu relacjonuje, że otrzymało widoczne łaski i wysłuchania dzięki tzw. nowennie różańcowej. Przez dziewięć dni odmawiali różaniec ku czci łez Matki Bożej, otrzymali św. sakramenty i czynić dzieła miłości bliźniego. – Słyszeliśmy od zakonników, że ta modlitwa stała się dla nich drogim zwyczajem i że dziękują jej za wiele nadzwyczajnych łask, które osiągnęli. Dlatego modlą się nim kilka razy dziennie, aby uzyskać łaski dla siebie, nawrócenie dla grzeszników, errorystów i niewierzących, przyczynić się do pomocy misjonarzom i wybawić dusze z czyśćca. – Dusza wierząca, pobożna i gorliwa wie, o co może i powinna prosić dobrego Zbawiciela przez łzy Jego najświętszej Matki. Modlitwa różańcowa.

 

Modlitwa różańcowa

 

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie dziwmy się, że hierarchia kościelna nie tylko przyzwala na ten sposób czczenia boleści Matki Bożej, ale go rozpowszechnia, ba, nawet pozwala na jego odprawianie w święto Łez Matki Bożej 20. lutego, jak to miało miejsce w Instytucie Misjonarzy Ukrzyżowanego Zbawiciela w Bahia.

 

Cześć dla łez Matki Bożej jest bardzo droga Panu Bogu. Po drogocennej Krwi, którą przelał za nas Zbawiciel, nie ma nic cenniejszego przed Bogiem niż bolesne łzy Jego świętej Matki.

 

Pan Jezus wciąż ofiarowuje swoją Mękę i swoją Krew Ojcu Niebieskiemu dla naszego zbawienia i pragnie, abyśmy również ofiarowali je razem z Nim, jak nauczył to czynić swoje wybrane dusze w swoich specjalnych objawieniach. Podobnie pragnie On, abyśmy pobożnie i z wdzięcznością wspominali łzy Jego Matki i ofiarowali je Jemu. Łzy, są naszym skarbem, bo zostały przelane za nas. Są one najłaskawszą modlitwą Najświętszej Panny za nas.

 

Różaniec do Króla Pokoju – Modlitwa różańcowa

Modli się go jak klasyczny Różaniec, ale z tymi tajemnicami:

 • …Jezus, który przez naszą Matkę uczy nas Pokoju.
 • …Jezus, który poniósł za nas cierpienie, abyśmy mogli dać pokój.
 • …Jezus, który odszedł do Ojca, aby przygotować dla nas wieczny pokój.
 • …Jezus, który posyła Ducha Świętego, abyśmy byli pełni Miłości i Pokoju.
 • …Jezus, który przez swoje królowanie uświadamia nam, że jest dla nas Królem Pokoju.

Wyciągnięte wnioski

Nasza Matka zaprasza nas do odmawiania tego Różańca. Przekazała nam go z wiadomością w Dechtice 23. Styczeń 1996 r.

 

Modlitwa różańcowa za dusze czyśćcowe

 

Różaniec za dusze czyśćcowe

Modlitwa różańcowa, Odmawia się ją jak klasyczny Różaniec, ale z następującymi prośbami:

 • …Jezus. Panie Jezu, ze względu na Twoje wielkie miłosierdzie, pozwól duszom czyśćcowym przekroczyć Twoją bramę niebieską.
 • …Jezus. Panie Jezu, Ty jesteś łaskawy, pozwól im zobaczyć Twoje święte oblicze.
 • …Jezus. Panie Jezu, przyjmij ich i dodaj do rzeszy swoich wybranych.
 • …Jezus. Panie Jezu, gdy znajdą się w Twoim mieszkaniu, spraw, aby mogli się tam radować ze wszystkimi Twoimi archaniołami.
 • …Jezus. Panie Jezu, kiedy radują się Tobą, napełnij ich swoją Miłością Miłosierną.
 • Po każdej Chwale Ojcu następują słowa: „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niechaj odpoczywają w pokoju, Amen”.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button