Rozrywka

Cytaty biblijne – 100 cytatów biblijnych

Cytaty biblijne – 100 cytatów biblijnych. Biblia jest najlepszym źródłem mądrości, dlatego ta lista 100 najlepszych cytatów biblijnych pomoże ci z wdziękiem przetrwać wszystko, od najciemniejszych osobistych burz po najtrudniejsze sytuacje z rodziną lub przyjaciółmi.

 

Cytaty biblijne – 100 cytatów biblijnych

 

Cytaty biblijne - 100 cytatów biblijnych

 

Te ulubione cytaty biblijne zainspirują cię do dobrych uczynków – od zachęcających cytatów biblijnych o miłości i życiu po religijne wersety biblijne i wersety z Pisma Świętego, które będziesz chciał czytać codziennie. Cytaty biblijne – 100 cytatów biblijnych. Dodatkowo, te głębokie biblijne przesłania mogą pomóc ci wyrosnąć na jeszcze lepszego chrześcijanina niż jesteś dzisiaj.

Kiedy więc znajdziesz się w sytuacji, w której będziesz potrzebował wskazówek lub kierunku, pamiętaj, że te cytaty i wersety biblijne pomogą ci odnaleźć drogę i przypomną ci, że nigdy nie chodzisz sam. Oto najlepsze cytaty biblijne, w tym inspirujące cytaty biblijne, cytaty biblijne o miłości, krótkie cytaty biblijne, wersety biblijne i cytaty biblijne, które pomogą Ci odnaleźć wewnętrzny spokój.

 

Krótkie cytaty z Biblii

 

Krótkie cytaty z Biblii

 • 1. czy nie wiecie, że wy sami jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka pośród was? 1 Koryntian 3:16
 • 2. „Mam prawo do wszystkiego”, mówisz – ale nie wszystko jest korzystne. „Mam prawo do wszystkiego” – ale nie pozwolę, by cokolwiek mnie kontrolowało. 1 Koryntian 6:12
 • 3. Uważaj jednak, by korzystanie z praw nie stało się przeszkodą dla słabych. 1 Koryntian 8,9 – Krótkie cytaty biblijne
 • 4. Jeśli więc wydaje ci się, że stoisz mocno, uważaj, by nie upaść! 1 Koryntian 10:12
 • 5. Dlatego czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek robicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. 1 Koryntian 10:31
 • 6. Jak bowiem kobieta narodziła się z mężczyzny, tak i mężczyzna narodził się z kobiety. Ale wszystko pochodzi od Boga. 1 Koryntian 11,12 – Krótkie cytaty biblijne
 • 7. Są różne rodzaje darów, ale dzieli je ten sam Duch. 1 Koryntian 12:4
 • 8. Tak samo i ciało nie składa się z jednej części, ale z wielu. 1 Koryntian 12:14
 • 9. Jeśli mówię językami ludzkimi lub anielskimi, a nie mam miłości, jestem tylko dźwięczącym gongiem lub brzmiącym cymbałem. 1 Koryntian 13:1
 • 10. Miłość jest cierpliwa, miłość jest życzliwa. Nie jest zazdrosna, nie jest chełpliwa, nie jest dumna. 1 Koryntian 13:4
 • Filmy o świętych, które powinieneś zobaczyć

 

Cytaty z Biblii na każdy dzień

 

Cytaty z Biblii na każdy dzień

 • 11. A teraz pozostają te trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale największą z nich jest miłość. 1 Koryntian 13:13
 • 12. Podążajcie drogą miłości i gorliwie pragnijcie darów duchowych, zwłaszcza daru proroctwa. 1 Koryntian 14:1
 • 13. „Złe towarzystwo psuje dobry charakter”. 1 Koryntian 15:33
 • 14. Miejcie się na baczności; stójcie mocno w wierze; bądźcie odważni; bądźcie silni. 1 Koryntian 16:33
 • 15. Pamiętaj o tym: Kto sieje oszczędnie, będzie też zbierał oszczędnie, a kto sieje obficie, będzie też zbierał obficie. 2 Koryntian 9:6 – cytaty biblijne na każdy dzień
 • 16. Na wszystko jest czas i pora na każdą czynność pod niebem Kaznodzieja 3:1
 • 17. Jest czas na płacz i czas na śmiech, czas na żałobę i czas na taniec Kaznodzieja 3:4
 • 18. Dlatego każdy z was powinien odłożyć na bok fałsz i mówić prawdę z bliźnim, bo wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała. Efezjan 4,25 – cytaty biblijne na każdy dzień
 • 19. Niech z ust waszych nie wychodzi żadna niestosowna mowa, lecz tylko to, co jest pożyteczne dla budowania innych według ich potrzeb, aby przyniosło pożytek tym, którzy słuchają. Efezjan 4:29
 • 20. Pozbądźcie się wszelkiej goryczy, złości i złośliwości, kłótni i oszczerstw, wraz z każdą formą niegodziwości. Efezjan 4:31
 • Modlitwa różańcowa – Jak modlić się na różańcu

 

Cytaty z Biblii na zachętę

 

Cytaty z Biblii na zachętę

 • 21. Nie miej nic wspólnego z bezowocnymi dziełami ciemności, ale raczej je zdemaskuj. Efezjan 5:11
 • 22 Uważajcie tedy bardzo, jak chodzicie, nie jako nierozsądni, ale jako mądrzy. Efezjan 5:15
 • 23 Albowiem walka nasza nie toczy się przeciw ciału i krwi, lecz przeciw rządom, przeciw władzom, przeciw mocom tego ciemnego świata i przeciw duchowym siłom zła w królestwach niebieskich. Efezjan 6,12 – cytaty biblijne na zachętę
 • 24. czy doświadczyłeś tak wiele niepotrzebnie – jeśli naprawdę było to niepotrzebne? Galatów 3,4 – cytaty biblijne na zachętę
 • 25. Ale owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. – Galatów 5:22
 • 26 Dlatego musimy być najbardziej uważni na to, co usłyszeliśmy, abyśmy nie dali się zwieść na manowce. Hebrajczyków 2,1
 • 27. I zastanówmy się, jak możemy zachęcać się nawzajem do miłości i dobrych uczynków Hebr. 10:24
 • 28 Wiara to pewność tego, na co mamy nadzieję i pewność tego, czego nie widzimy. Hebrajczyków 11,1
 • 29. „Czyńcie proste ścieżki dla swoich stóp”, aby chromy nie był utrapiony, lecz uzdrowiony. Hebrajczyków 12:13
 • 30. Nadal kochajcie się wzajemnie jako bracia i siostry. Hebrajczyków 13,1
 • Modlitwa o uzdrowienie ciała i duszy – Modlitwa z serca

 

Najpiękniejsze cytaty z Biblii

 

Najpiękniejsze cytaty z Biblii

 • 31. Nie zapominaj o okazywaniu gościnności nieznajomym, ponieważ niektórzy ludzie okazali gościnność aniołom, nie wiedząc o tym. Hebrajczyków 13,2 – najlepsze cytaty biblijne
 • 32. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy ciemność stawiają za światło, a światło za ciemność; którzy gorzkie za słodkie, a słodkie za gorzkie. Izajasza 5,20 – najlepsze cytaty biblijne
 • 33. Bracia i siostry, uważajcie to za czystą radość, ilekroć stajecie w obliczu różnego rodzaju prób Jakub 1:2
 • 34. Dla the słońce wzrastać z palenie, i withereth the roślina; the kwiat ono fadeth daleko, i the piękno ono niszczyć. W ten sam sposób bogaci również usychają, nawet gdy prowadzą swoje interesy. Jakub 1:11
 • 35. Moi drodzy bracia i siostry, zauważcie to: każdy powinien być szybki w słuchaniu, powolny w mówieniu i powolny w gniewie Jakub 1:19
 • 36. Widzisz, ludzie są usprawiedliwieni przez to, co robią, a nie tylko przez wiarę. Jakub 2,24
 • 37. Co jest przyczyną walk i kłótni między wami? Czy nie pochodzą one z twoich pragnień, które walczą w tobie? Jakub 4,1
 • 38. Czy ktoś z was ma kłopoty? Niech się modli. Czy ktoś jest szczęśliwy? Niech śpiewają pieśni pochwalne. Jakub 5:13
 • 39. Serce jest zwodnicze ponad wszystko i nieuleczalne. Kto może go zrozumieć? Jeremiasza 17:9
 • 40. Światło świeci w ciemności, a ciemność go nie pokonała. Jan 1,5
 • Modlitwa przed testem – poproś Boga o pomoc

 

Słowo Boże Cytaty

 

 

Słowo Boże Cytaty

 • 41. Ciało rodzi ciało, ale Duch rodzi ducha. Jana 3:6
 • 42. Przestańcie oceniać tylko po pozorach, ale zamiast tego oceniajcie właściwie. Jan 7:24
 • 43. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Jan 10:11
 • 44. Daję ci nowy rozkaz: Kochajcie się wzajemnie. Jak Ja was umiłowałem, tak i wy macie się wzajemnie miłować. Jan 13,34 – cytaty ze Słowa Bożego
 • 45. Moje polecenie jest takie: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Jan 15:12
 • 46. Nikt nie ma większej miłości niż ta: oddać życie za przyjaciół swoich. Jan 15:13
 • 47. Uświęć ich przez prawdę; Twoje słowo jest prawdą. Jan 17,17 – cytaty o Słowie Bożym
 • 48. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy bez grzechu, oszukujemy samych siebie, a prawda nie jest w nas. 1 Jana 1:8
 • 49. Drogie dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. 1 Jana 3:18
 • 50. Kto nie kocha, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 1 Jana 4:8
 • Modlitwa za dzieci : Skuteczna modlitwa za dzieci

 

Werset biblijny

Werset biblijny

 

 

 • 51. Są ze świata i dlatego mówią z punktu widzenia świata, a świat ich słucha. 1 Jan 4,5
 • 52. W miłości nie ma strachu. Ale doskonała miłość wypędza strach, bo strach ma związek z karą. Ten, kto się boi, nie jest doskonały w miłości. 1 Jan 4,18 – werset biblijny
 • 53. Z powodu prawdy, która mieszka w nas i będzie z nami na zawsze 2 J 1,2 – werset biblijny
 • 54. Nie mam większej radości niż usłyszeć, że moje dzieci chodzą w prawdzie. 3 Jana 1:4
 • 55. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą z Tobą w obfitości. Juda 1,2
 • 56. Czyń innym to, co chciałbyś, aby oni czynili tobie. Łk 6:31
 • 57. Cóż ci po tym, że zdobędziesz cały świat, ale stracisz swoją duszę? Marka 8:36
 • 58. Błogosławieni cisi, bo oni odziedziczą ziemię. Mt 5,5
 • 59. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mateusz 5,6
 • 60. Błogosławieni miłosierni, bo miłosierdzie będzie im okazane. Mateusz 5,7

 

Cytaty ze św. czcionki

 

Cytaty ze św. czcionki

 

 • 61. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani dziećmi Bożymi. Mateusza 5,9
 • 62. Ale ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują Mateusza 5:44
 • 63. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Mateusza 6:19
 • 64. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Mateusza 6,21 – Cytaty ze św. czcionki
 • 65. Co ci to da, jeśli zdobędziesz cały świat, ale stracisz swoją duszę? Albo co możesz dać w zamian za swoją duszę? Mateusza 6,26 – Cytaty ze św. czcionki
 • 66. Nie sądźcie, bo i wy będziecie sądzeni. Mateusza 7:1
 • 67. Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam drzwi. Mateusza 7:7
 • 68. Bo kto prosi, otrzymuje; a kto szuka, znajduje; a temu, kto puka, drzwi zostaną otwarte. Mateusz 7,8
 • 69. Wejdź przez wąską bramę. Bo szeroka jest brama i szeroka jest droga, która prowadzi do zguby, a wielu przez nią wchodzi. Mateusza 7:13
 • 70. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą do ciebie w owczej skórze, ale wewnątrz są dzikimi wilkami. Mateusza 7:15

 

Cytaty biblijne o wierze

 

Cytaty biblijne o wierze

 

 • 71. A drugi jest podobny: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Mateusz 22:39
 • 72. Wreszcie wszyscy bądźcie podobni, współczujący, kochajcie się wzajemnie, bądźcie współczujący i pokorni. 1 Piotra 3:8
 • 73. Bądźcie czujni i trzeźwo myślący. Twój wróg diabeł przechadza się jak lew ryczący, szukając kogo może pożreć. 1 Piotra 5:8 – cytaty biblijne o wierze
 • 74. Dlatego dołóż wszelkich starań, aby do wiary dodać dobroć, a do wiedzy dobroć 2 Piotra 1:5
 • 75. I do wiedzy samokontrola, i do samokontroli wytrwałość, i do wytrwałości pobożność 2 Piotra 1:6
 • 76. A do pobożności wzajemne przywiązanie, a do wzajemnego przywiązania miłość. 2 Piotra 1:7
 • 77. Nie czyń nic z egoistycznej ambicji ani próżnej pychy. Raczej w pokorze cencie innych lepiej niż siebie samych Filipian 2:3 – cytaty biblijne o wierze
 • 78. Przede wszystkim strzeż swojego serca, bo z niego pochodzi wszystko, co robisz. Przysłów 4,23
 • 79. Pycha idzie przed zniszczeniem, wyniosły duch przed upadkiem. Przysłów 16,8
 • 80. Wesołe serce jest dobrym lekarstwem, ale zdruzgotany duch wysusza kości. Przysłów 17,22

 

Cytaty o Bogu

 

Cytaty o Bogu

 

 • 81. Ustawcie dzieci na drodze, którą powinny iść, a nawet gdy będą stare, nie odstąpią od niej. Przysłów 22,6
 • 82. Gdzie nie ma objawienia, ludzie odrzucają wstrzemięźliwość, ale błogosławieni są ci, którzy słuchają instrukcji mądrości. Księga Przysłów 29:18 – Cytaty o Bogu
 • 83. Błogosławieni, którzy nie chodzą z bezbożnymi, nie stają na drodze grzeszników, nie siedzą w towarzystwie szyderców Psalm 1:1 – Cytaty o Bogu
 • 84. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i uchybili chwale Bożej Rzymian 3:23
 • 85. Co więc mamy powiedzieć? Czy mamy nadal grzeszyć, aby łaska mogła wzrastać? Rzymian 6:1
 • 86. Albowiem grzech już nie będzie waszym panem, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Rzymian 6:14
 • 87. Wzywam was, bracia i siostry, abyście wystrzegali się tych, którzy powodują podziały i stawiają na waszej drodze przeszkody sprzeczne z nauką, którą poznaliście. Trzymaj się od nich z daleka. Rzymian 6:17
 • 88. Umysł kontrolowany przez grzeszną naturę to śmierć, ale umysł kontrolowany przez Ducha to życie i pokój. Rzymian 8:6
 • 89. Wierzę, że nasze obecne cierpienia nie są godne porównania z chwałą, która zostanie nam objawiona. Rzymian 8:18
 • 90. Miłość musi być szczera. Nienawidź tego, co złe, trzymaj się tego, co dobre. Rzymian 12:9

 

Cytaty ze św. czcionki

 

 • 91. Bądźcie sobie wzajemnie oddani w miłości. Czcijcie jedni drugich ponad siebie. Rzymian 12,10 – Cytaty ze św. czcionki
 • 92. Bądźcie radośni w nadziei, cierpliwi w ucisku, wierni w modlitwie. Rzymian 12,12 – Cytaty ze św. czcionki
 • 93. Jeśli to możliwe, na ile to od ciebie zależy, żyj w pokoju ze wszystkimi. Rzymian 12:18
 • 94. Przyjmijcie tych, których wiara jest słaba, bez kłótni o sporne sprawy. Rz 14:1
 • 95. Nie bądźmy więc jak inni, którzy śpią, ale bądźmy przebudzeni i trzeźwi. Tesaloniczan (1) 5,6
 • 96. Niech nikt nie patrzy na ciebie z góry, bo jesteś młody, ale daj przykład wierzącym w mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. 1 Tymoteusza 4:12
 • 97. Nic bowiem nie wnieśliśmy na świat i nic nie możemy z niego zabrać. 1 Tymoteusza 6:7
 • 98. Bo miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Niektórzy ludzie, żądni pieniędzy, odeszli od wiary i przebili się wieloma boleściami. 1 Tymoteusza 6:10
 • 99. Wspominając Twoje łzy, tęsknię za Tobą, abyś mógł napełnić się radością. 3 Tymoteusza 1:4
 • 100. Ostrzeż ludzi raz, a potem ostrzeż ich drugi raz. Potem nie mieć z nimi nic więcej do czynienia. Tytus 3:10
 • Fryzury dla rzadkich włosów

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button