Elektrotechnika

Badania technicznych urządzeń elektrycznych

Badania technicznych urządzeń elektrycznych , kiedy przeprowadza się badania , podział badań . Testy technicznych klasyfikacji elektrycznych wszystko, co musisz wiedzieć 

Badania technicznych urządzeń elektrycznych

VPrzeprowadzanie badań wyrobów elektrotechnicznych jest obowiązkowo określone przez słowackie normy techniczne STN, które oprócz rodzajów badań zalecają jednolite metody badań i jednolite wyposażenie badawcze. Normy nakazują w szczególności środki zapewniające bezpieczeństwo przy obsłudze i konserwacji produktu. Dla każdego produktu elektrycznego określają one konkretne warunki, które produkt musi spełnić podczas badania.

Badania przeprowadza się:

1) podczas produkcja lub montaż i po zakończeniu,

(2) po zainstalowaniu w miejscu przyszłej eksploatacji przed pierwszym oddaniem do użytku oraz po zainstalowaniu w innym miejscu, z wyjątkiem wyrobów elektrycznych przenośnych, przewoźnych lub przeznaczonych do transportu,

Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej

3) po ponownym oddaniu wyrobów do użytku:

– po odstawieniu od piersi przez okres dłuższy niż jeden rok,

– po demontażu i ponownym montażu,

– po przebudowie i naprawie,

– po zakazie stosowania przez inspektora pracy,

4) podczas pracy.

Badania technicznych urządzeń elektrycznych :Stan bezpieczeństwa technicznych urządzeń elektrycznych sprawdza się przez:

– badanie typu, badanie urzędowe i powtórne badanie urzędowe przez upoważnioną osobę prawną,

– poprzez badania u producenta technicznego sprzętu elektrycznego przez osobę wyznaczoną przez producenta lub technika kontroli,

– profesjonalny przegląd i profesjonalne badanie przez technika rewizji,

– inne kontrole i badania przeprowadzane przez osobę zajmującą się naprawami, posiadającą ważne świadectwo oraz osobę wyznaczoną przez użytkownika zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i technicznymi.

Rozkład badań w zależności od liczby kontrolowanych produktów:

a) Testy kawałkowe – każdy wyrób, charakterystyczny dla produkcji kawałkowej, jest sprawdzany, przeprowadzane są one najczęściej w miejscu przyszłej eksploatacji, lub w miejscu wyznaczonym przez producenta do tego celu – sala prób.

b) badania selekcyjne – sprawdzeniu podlega określona liczba losowo wybranych wyrobów, charakterystycznych dla produkcji masowej, są one przeprowadzane w wyznaczonym do tego celu miejscu u producenta – pomieszczeniu badawczym.

Bezpieczeństwo pracy w pomieszczeniach badawczych

– Wszyscy pracownicy muszą nosić ściśle dopasowaną odzież roboczą i nakrycie głowy, aby zapobiec zaplątaniu się odzieży lub włosów i tym samym spowodowaniu obrażeń,

– Każdy pracownik musi posiadać udokumentowaną wiedzę na temat pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem,

– każdy pracownik ma obowiązek pracować zgodnie z poleceniami przełożonego; w przypadku, gdy nie jest pewien swoich możliwości lub bezpośredniego stanu, musi w porę powiadomić przełożonego,

– na czas testowania, pracownik nie może być zakłócany przez czynniki rozpraszające, np. poprzez ustne lub telefoniczne wycofanie się z wykonywanej pracy; w razie potrzeby egzamin musi zostać zawieszony na tym czasie,

– dla badań, dla których procedura nie jest przewidziana przez normę, określa się procedurę roboczą,

– Podczas badania maszyn wirujących z nieosłoniętymi częściami wirującymi konieczne jest podjęcie takich środków ostrożności, aby zapobiec obrażeniom ciała podczas pracy i podczas przechodzenia między maszynami,

– po zakończeniu każdej próby napięcia przepięciowego należy niezwłocznie rozładować i uziemić generator przepięć, rozładować kondensatory, kabel itp. ,

– Niedopuszczalne jest wykonywanie prób mechanicznych przy zwiększonych prędkościach obrotowych samych wirników lub swobodnie obracających się elementów na otwartych stanowiskach pracy, bez zabezpieczeń przed zranieniem i zburzeniem innych urządzeń w wyniku rozerwania badanej maszyny,

Łysienie i jak mu przeciwdziałać , Wypadanie włosów u mężczyzn

 – W maszynach z luźnymi końcówkami wałów, których konstrukcja zmniejsza niebezpieczeństwo zagrożenia dla operatora, można przeprowadzać próby mechaniczne przy zwiększonych prędkościach na stanowisku badawczym, jeżeli zastosuje się odpowiednią obudowę stałą dla badanej maszyny,

– w przypadku gdy badanie przeprowadzane jest poza obszarem badań, operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od badanej maszyny.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button